38. évfolyam, 1992. 4. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts
Inhaltsangaben

598
600

 

SZENTE Ferenc
A könyvtár helye a kommunikációs folyamatban 2.

603

Rezümé Teljes cikk

HORVÁTH Tibor
Az általános tárgyszójegyzék munkálatairól

610

Rezümé Teljes cikk

HUNYADINÉ NASZÁDOS Edit - TOLNAI György
Könyvtári rendszerek PC-környezetben

619

Rezümé Teljes cikk

FÜREDI Mihály
"Szubjektív" gondolatok a hazai könyvtárgépesítésről

636

Rezümé Teljes cikk

FÜREDI Mihály
A TINLIB integrált könyvtári rendszer

646

Rezümé Teljes cikk

HERÉNYI István
A szöveges adatbázis-kezelés és a BRS/Search

654 Rezümé Teljes cikk

TÓTH Gyula
A megyei könyvtári hálózat problématörténete

660 Rezümé Teljes cikk

PÁLNÉ PÉTER Judit
Közvetlenül vagy közvetítéssel?
A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés helyzete, problémái a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárában

674 Rezümé Teljes cikk

MIKULÁS Gábor
A budapesti könyvtár szakos hallgatók véleménye a könyvtárosképzésről

676 Rezümé Teljes cikk

KITEKINTÉS

PÁLVÖLGYI Mihály
A műholdas kommunikációs és információs szolgáltatásról

679 Rezümé Teljes cikk

HARASZTI Pálné
Az ECPRD és a parlamenti könyvtárak regionális együttműködése

693 Rezümé Teljes cikk

THOMSON, lan
Európai üzleti információs hálózatok
(Töm.: Orbán Éva)

 

696 Rezümé Teljes cikk

KOLTAY Tibor
CD-ROM és Macintosh. Amit a Kenti Egyetemről még tudni érdemes

701 Rezümé Teljes cikk
KÖNYVSZEMLE

Privatizáció és a közkönyvtárak
KING, Pamela: Privatisation and public libraries  (Ism.: Nagy Ferenc)

707 Rezümé Teljes cikk

Információs szakemberek oktatása és képzése.
Összehasonlítás és nemzetközi perspektívák
The education and training of information professionals. Ed. G. E. Gorman
(Ism.: Téglási Ágnes)

710 Rezümé Teljes cikk

Használók az online információkeresés folyamatában
End-user searching. The effective gateway to published information
(Ism.: Koltay Tibor)

712 Rezümé Teljes cikk

Magyarok és finnek a fikció világában
KIRSTINA, Leena - LŐRINCZ Judit: Magyarok és finnek a fikció világában
(Ism.: H. Laborc Júlia)

714 Rezümé Teljes cikk

Amerika - Közép-Kelet-Európáról
Information in Eastern and Central Europe
(Ism.: Hegyközi Ilona)

718 Rezümé Teljes cikk
KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
Könyvtár- és információtudomány 721    
Könyvtár- és tájékoztatásügy 722    
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények 729    
Munkafolyamatok és szolgáltatások 743    
Tájékoztatási rendszerek 759    
Vezetés, irányítás 760    
Felhasználók és használat 767    
Információelállítás, -megjelenítés, -terjesztés 767    
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület 771    
Kapcsolódó területek 774    

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek