38. évfolyam, 1992. 1. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts

Inhaltsangaben

6

8

 

FOGARASSY Miklós
Bereczky Lászlóné (1929-1992)

13

 

Teljes cikk

HÖLGYESI Györgyi
Bereczky Éva tanítványa voltam

15

 

Teljes cikk

Külföldi magyar intézetek és könyvtáraik 2.
STREHÓ Istvánné
A Párizsi Magyar Intézet és Könyvtára

17

Rezümé

Teljes cikk

HUSZÁGNÉ KELECSÉNYI Ágnes
A római Magyar Akadémia és Könyvtára
20

 

Teljes cikk

GALOVA, Dana
A Prágai Magyar Intézet és Könyvtár
22

Teljes cikk

MÁRHOFFER Józsefné
A Moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Információs Központ
26

Teljes cikk

NYIRKOS István
A helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ
27   Teljes cikk
MISKA János
Magyarsággyűjteményeink megőrzése
30 Rezümé Teljes cikk
GYŐRI Erzsébet
Amiről érdemes beszélni. Önálló vállalat lett a Könyvtárellátó
33 Rezümé Teljes cikk
FAZOKAS Eszter - KAPOSVÁRINÉ DÁNYI Éva
Piaci körséta avagy a dokumentumbeszerzés alternatívái
36 Rezümé Teljes cikk
DARÁNYI Sándor
A törzs és az ágak. 1. (Horváth Tibor kandidátusi értekezésének bemutatása)
50 Rezümé Teljes cikk
TAR Katalin - NOVAK István
A tárgyi besorolási adatok egységesítése egy online cikk-katalógusban és a nyomtatott változatok tárgyszóindexeiben
59 Rezümé Teljes cikk
N. NAGY Katalin
Elvi megfontolások közösségi házak létesítéséhez a kisvárosokban
66 Rezümé Teljes cikk
KOLOZS Barnabásné
A pedagógusok információs igényvizsgálata egy veszprémi szakközépiskolában
73 Rezümé  
PRŐHLE Éva
Még egyszer az Európai Közösség Kiadványairól

81

Rezümé

KITEKINTÉS

KOVÁCS Katalin
“Mindent a könyvtárakért!" Szemle a könyvtárellátás külföldi gyakorlatáról

83

 

Teljes cikk

PAPPNÉ FARKAS Klára
A könyvtárak és az információ a tegnap, a ma és a holnap gazdaságában.Beszámoló az IFLA 55. általános konferenciájáról

91

 

Teljes cikk

PAPPNÉ FARKAS Klára
A könyvtárak a tudásért. Beszámoló az IFLA 56. általános konferenciájáról

96

 

Teljes cikk

GYESZLY, Suzanne D. - BENEFIEL, Candace R.
Poszterek alkalmazása az ALA éves vándorgyűlésein

99

 

 

KOLTAY Tibor
A szerzői jog az elektronika korában. Szemle
105

Teljes cikk

MAHONEY, Maureen
A fejlődő országok nemzeti bibliográfiája: nélkülözhetetlen bibliográfiai segédeszköz vagy anakronizmus? (Töm.: Fülöp Géza)
107

KÖNYVSZEMLE

ROSTER adattár.
Könyv- és lapkiadók, nyomdák, terjesztők (Összeáll. Nagy Klára) (Ism.: Lakatos András)

111

 

 

A szakirodalmi tájékoztatás kézikönyve
Grundlagen der praktischen information und Dokumentation. Ein Handbuch der Einfrührung in die fachliche Informationsarbeit (Ism.: Koltay Tibor)
113    
Japán adatbázisokban végzett online keresések gépi fordítása
SIGURDSON, J. - GREATREX, R.: Machine translation of on-line searches in Japanese databases (Ism.: Koltay Tibor)
114    
Térítéses könyvtári és információs szolgáltatások
NORTON, B.: Charging for library and information services (Ism.: Téglási Ágnes)
115    

Két könyv a szakértő rendszerekről
Expert system for referral (Vickery et al.) és ALBERICO, R. - MICCO, M.: Expert systems for reference and information retrieval. (Ism.: Koltay Tibor)

118

 

 

Az informális "kapuőrtől" a tájékoztatási tanácsadóig. Egy új szakmai szerep megjelenése
From informal gatekeeper to information counselor. Emergence of a new professional role. (Comp. by Marta Dosa et al.) (Ism.: Kovács Mária)

119

 

 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ *

 

 

Könyvtár- és információtudomány

 

123

Könyvtár- és tájékoztatásügy

 

125

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

 

145

Munkafolyamatok és szolgáltatások

 

154

Tájékoztatási rendszerek

 

171

Vezetés, irányítás

 

175

Felhasználók és használat

 

181

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

 

182

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

 

187

Kapcsolódó területek  

190

* A rovat teljes tartalma ( bibliográfiai tételek és referátumok) az interneten is elérhetők a MANCI adatbázisban: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek