37. évfolyam, 1991. 3. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts
Inhaltsangaben

376
379

 

SZENTE Ferenc
Erővonalak hálójában (Hatások, ellenhatások a könyvtárügyben)

383

Rezümé

Teljes cikk

KOVÁCS Ilona
A kulturális intézetek könyvtárai, mint az interkulturális kommunikáció csatornái

387

Rezümé

Teljes cikk

SÁGHY Ágota
Az Amerikai Könyvtár

 

390

Rezümé

Teljes cikk

BÁRDOSSY Gyöngyvér
Médiatár a Francia Intézetben

393

Rezümé

Teljes cikk

DÁVID Csaba
A Lengyel Kultúra és Könyvtára

399

Rezümé

Teljes cikk

FREISINGERNÉ BODNÁR Judit
Bemutatom a British Council Budapesti Könyvtárát


402 Rezümé Teljes cikk

KUVENYOVA, Vilma - PROHOROVA, Valentina
A Szovjet Kultúra és Tudomány Háza és Könyvtára

407 Rezümé Teljes cikk
HARGITAINÉ SZIMEONOVA Rajna
Bolgár könyvek, könyvtárak Magyarországon
410 Rezümé Teljes cikk

KOTHANEK, Gertrude
Osztrák Kulturális Intézet

412 Rezümé Teljes cikk

DETLEFS, Beata
A Budapesti Goethe Intézet Könyvtára

415 Rezümé Teljes cikk

DARÁNYI Sándor
Az automatikus osztályozástól a magasabb fokú morfológiákig

418 Rezümé Teljes cikk

BOBOKNÉ BÉLÁNYI Beáta
A képi befogadás problémái - "vizuális literátusság"

 

423 Rezümé Teljes cikk

KITEKINTÉS

LINE, Maurice B
Egyetemi és kutatóintézeti könyvtárak vezetése egy változó társadalomban
(Ford.: Prőhle Éva)

429

Teljes cikk

CARPENTER, Julie
A magyar könyvtár- és tájékoztatásügyről
(Töm.: Papp István)

434   Teljes cikk

GYŐRI Erzsébet
Nemzetközi könyvszakmai szeminárium Budapesten

 

441   Teljes cikk

KOVÁCS (D.) Katalin
Könyvtárügy Izraelben. Szemle

 

444   Teljes cikk

BENEDEK András, S.
Múlt és jelen Kárpátalja könyvtárügyében

 

447   Teljes cikk

SKALICZKI Judit
A közművetődési könyvtárak és szolgáltatásaik Angliában

 

451   Teljes cikk
KÖNYVSZEMLE

Az információ Európája
PELOU, Pierre
L'Europe de l'information: programmes, marchés et technologies (Ism.: Tószegi Zsuzsanna)

459   Teljes cikk

A cenzúra és a könyvtárak a XX. században
Censure et bibliothéques au XX e siecle
(Ism.: Gyimót Ágnes)

463   Teljes cikk

CD-ROM: Gyakorlat és kilátások
CD-ROM: Usage and prospects
(Ism.: Szalkai Istvánné)

467   Teljes cikk

Bútorválasztás: kalauz könyvtárosok, tervezők és építészek számára
BROWN, Carol R.
Selecting library furniture: a guide for librarians, designers and architects
(Ism.: Papp István)

469   Teljes cikk

Könyvtárstatisztikai adatok az EC tagországaiból
A study of library economics in the European Communities
(Ism.: Kaposváriné Dányi Éva)

471   Teljes cikk

Statisztika és teljesítménymérés
MOORE, Nick
Measuring the performance of public libraries (Ism.: Orbán Éva)

473   Teljes cikk

A világ meghódítása. A British Council könyvtári tevékenysége
COOMBS, Douglas Stafford
Spreading the word: The library work of the British Council (Ism.: Lukátsné Takács Zsuzsanna)

476   Teljes cikk
KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
Könyvtár- és információtudomány 479    
Könyvtár- és tájékoztatásügy 481    
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények 495    
Munkafolyamatok és szolgáltatások 508    
Tájékoztatási rendszerek 521    
Vezetés, irányítás 524    
Felhasználók és használat 528    
Információelállítás, -megjelenítés, -terjesztés 531    
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület 536    
Kapcsolódó területek 539    

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek