36. évfolyam, 1990. 1-2. szám

Archívum

 


TARTALOM

GERŐ Zsoltné
Búcsú az olvasóktól

7

Rezümé

Teljes cikk

Abstracts
Inhaltsangaben

8
10

 

FÜLÖP Géza
Haraszthy Gyula a tanító és a példaadó

13

Rezümé

Teljes cikk

PAPP István
A magyar könyvtárpolitika néhány aktuális kérdése.
Vezérfonal a vitához

17

Rezümé

Teljes cikk

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának feljegyzése az időszerű könyvtárügyi ás szakirodalmi tájékoztatási tennivalókról

22

Teljes cikk

Hozzászólások
TÓTH Gyula
26   Teljes cikk

FOGARASSY Miklós

30   Teljes cikk

PÁDÁR Lászlóné-KENYÉRI Kornélia

35   Teljes cikk

PALLÓSINÉ TOLDI Mária

36   Teljes cikk

TILCSIKNÉ PÁSZTOR Ágnes

38

Teljes cikk

UGRIN Gáborné 39   Teljes cikk
BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta
Az információkezelők felelőssége. avagy a módszertani munka újabb útjai
41   Teljes cikk

VARGA Róbert
Kisközségek könyvtárai tegnap, ma (és holnap?)

44

 

Teljes cikk
SEBESTYÉN György
Szakirodalmi informatika és információs menedzsment - A posztgraduális képzés továbbfejlesztése az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén
47 Rezümé Teljes cikk
NAGY Attila
Iskola és könyvtár a rendszerváltás küszöbén
54 Rezümé Teljes cikk
BACZONI Tamásné - SERES Tibor
Katalóguscédulák sokszorosítása az Országos Széchényi Könyvtárban

65

Rezümé

Teljes cikk

GEREBEN Ferenc
A magyar társadalom könyvtáros-képe
69 Rezümé Teljes cikk
NOVÁK István
Céduláktól hajlékony lemezig. Egy referálólap előállításának fejlődése
81 Rezümé Teljes cikk
NAGY Csaba
Az Országgyűlési Könyvtár jogi információs tevékenysége
91 Rezümé Teljes cikk
SKALICZKI Judit
A megyei könyvtárak zenemű- és hangtári részlegeinek fejlődése 1978 és1988 között
94 Rezümé Teljes cikk
KITEKINTÉS

SZEPESVÁRY Tamás
Gondolatok az osztrák könyvtári rendszer néhány jellegzetességéről és a könyvtáros és információs szakemberképzésről

101   Teljes cikk

DOVER, MARYLIN
Közérdekű tájékoztatás kisebb településeken. A PI RATE kísérlet első szakasza

107   Teljes cikk
SCHUNBÖCK, JOHANN
Felkészülés a számítógép könyvtári alkalmazására
113   Teljes cikk
WALTERS, SUZANNE
A marketing és a könyvtárak
(Ford.: MÁNDY Gábor)
125   Teljes cikk
KOVÁCS LÁSZLÓNÉ
Külföldi szakmai utazási lehetőségek könyvtárosoknak
129   Teljes cikk
TULINA, N.I.
A közművelődési könyvtár újkoncepciója és a külföldi tapasztalatok
(Töm . : HEGYKÖZI Ilona)
137   Teljes cikk
ANKUDOVICZ, JANUSZ - ADAMIEC, WITOLD
A közművelődési könyvtárak funkciói az állomány gyarapítására és használatára vonatkozó kutatások tükrében
143   Teljes cikk
ZOTOVA, K.
A bibliográfia védelmében (Ford.: MÁTYUS Krisztina)
155   Teljes cikk
SZEMLE
OJTOZI ESZTER: A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik. (Ism.: KLINDA Mária) 159   Teljes cikk
DESMARAIS, NORMAN: Acquisition systems for libraries . Számítógépes gyarapítási rendszerek. (Ism.: FAZOKAS Eszter) 163   Teljes cikk

CRETH, SHEILA.: Effective on-the job training . Könyvtári gyakornokok hatékony képzése
(Ism.: BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta)

166   Teljes cikk

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek