Körkép a nemzeti könyvtárak e-learning szolgáltatásairól

Kategória: 2020/ 4

Bevezető

Az egész életen át tartó tanulás elve szerint a formális keretek között megszerzett tudás mellett jelentős szerepe van a nem formális és informális módon szerzett ismereteknek is. A tudás megszerzése, elérhetősége, valamint a tanulási folyamat hatékonysága és a (nemcsak anyagi) racionalitása megköveteli, hogy a képzések megvalósításában mindig a lehető legkedvezőbb alternatívát keressük és alkalmazzuk. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , , , ,

Hagyomány és innováció – A könyvtárak szerepe a felsőoktatás megújulásában1

Kategória: 2017/ 8

Első lépések a távoktatás/e-learning fejlesztés területén

Évszázadokon át az oktatás, s ezen belül a felsőoktatás feladata és módszerei csak lassú fejlődésnek, változásnak voltak kitéve, így működési folyamatai, az abban érintettek szerepe, és a működés kereteit biztosító szervezeti felépítése is egy állandósult, letisztult, statikus, a dinamikus változásokra alig képes modellben testesült meg. Az elmúlt évtizedek azonban jelentős változásokat hoztak. (tovább…)

Címkék: ,

A korszerű használóképzés, avagy e-learning egyszeregy

Kategória: 2013/ 6

Az e-learning felnőttképzésben és nemformális tanulásban betöltött szerepéről, magyarországi hatásairól napjainkban alig-alig olvashatunk. Talán ezért eltérő a témával foglalkozó szakemberek véleménye, számos tévhit terjeng a távoktatással kapcsolatban. Mi igaz mindazokból, mik a tények? A távoktatási tananyagok készítésével kapcsolatban szeretnék felvázolni néhány lehetőséget, megoldást, amely – remélhetőleg – segít a használóképzésben is eloszlatni a távoktatási módszerekkel kapcsolatos ellenérzéseket.
Összefoglalóm elkészítéséhez az elmúlt évek távoktatással1, LMS rendszerrel2 és modern oktatástechnológiával3 foglalkozó konferenciáinak, rendezvényeinek előadásait, kerekasztal-beszélgetéseinek tanulságait használtam fel. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék