Tartalom

Kategória: 2017/ 8

Könyvtárpolitika
Barátné Hajdu Ágnes: Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában
Hörcsik Richárd: Gutenberg találmánya és a mai kihívások

Műhelykérdések
Benke Dániel – Musztács Krisztián: Iskola és könyvtár egy csapatban? Együttműködés Nagykanizsán
Kocsisné Baán Mária – Espán Edina: Hagyomány és innováció – A könyvtárak szerepe a felsőoktatás megújulásában

Konferencia
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlésének díjazottjai

Extra Hungariam
Egyházi Dóra: Az egyetemi könyvtárak lehetőségei Szlovákiában, egy Y generációs igazgató szemével
Grünvald Alexandra: Gustav Klimt könyvtárosa lettem

Olvasás
Mayer József: Életminőség – olvasás nélkül?

Könyv
Mezey László Miklós: „Hézagpótló ellensúly”

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/ 8

„A Miskolci Egyetem a PHARE Multi-country Programme for Distance Education keretében nyert támogatást az Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ (ÉMRTK) megalapítására, infrastruktúrájának kialakítására, oktatóinak képzésére. (…) feltártuk a digitális bennszülött hallgatói korosztály megváltozott szemléletmódjához, tanulási stílusához jobban igazodó, egyéni tanulási útvonalakat és környezetet kínáló pedagógiai módszerek, illetve a vizualitás jelentőségét. (…) Kurzusainkban a közösségi tanulás elemeinek egyre szélesebb körű alkalmazására törekszünk, kollégáinkat valós mintakurzusok bemutatásával, konzultációs rendezvényekkel igyekszünk motiválni arra, hogy ne csak eszközöket, hanem új pedagógiai lehetőségeket is lássanak a digitális innovációban.” (Kocsisné Baán Mária – Espán Edina) (tovább…)

Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában1

Kategória: 2017/ 8

Tisztelt Vendégeink, kedves Kollégák!

 

Az idén nyolcvankettedik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete immár 49. vándorgyűlését tartja a vendégszerető Miskolc városában, ahol számos izgalmas téma, a megújulás lehetőségét magában hordó program várja kedves mindannyiukat. (tovább…)

Címkék:

Gutenberg találmánya és a mai kihívások1

Kategória: 2017/ 8

Tisztelt Államtitkár Asszony, Elnök Asszony, Rektor-helyettes Asszony,
Alpolgármester Úr, Hölgyeim és Uraim, Kedves Kollégák!

Mint Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője, sok szeretettel köszöntök a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlésén megjelent minden kedves tagot, vendéget. Megtisztelő volt számomra, hogy elnök asszony felkért egy vitaindító előadásra. Talán sokan megkérdezik Önök közül, hogy mit keres egy országgyűlési képviselő a könyvtárosok között.     (tovább…)

Címkék:

Iskola és könyvtár egy csapatban?1

Kategória: 2017/ 8

Együttműködés Nagykanizsán

Ha valaki kezébe veszi Ernest Hemingway Akiért a harang szól című regényét, akkor biztos, hogy találkozni fog John Donne angol költő egyik versével, amelyben elhangzik a következő gondolat: „Senki sem különálló sziget.” Rengeteget gondolkoztam ezen az idézeten, és az egyik hitvallásommá is vált. Legtöbbször az emberi kapcsolatainkra értjük, hogy senki sem lehet egyedül, mindenkire oda kell figyelni, senkit sem lehet magára hagyni. De én egy kicsit tovább gondoltam, és feltettem a kérdést, hogy akkor mi a helyzet az intézményeinkkel. Mennyire életszerű a kapcsolat az olyan városi intézmények között, amelyeknek ráadásul hasonló céljaik is vannak? Gondoljunk csak bele! (tovább…)

Címkék: ,

Hagyomány és innováció – A könyvtárak szerepe a felsőoktatás megújulásában1

Kategória: 2017/ 8

Első lépések a távoktatás/e-learning fejlesztés területén

Évszázadokon át az oktatás, s ezen belül a felsőoktatás feladata és módszerei csak lassú fejlődésnek, változásnak voltak kitéve, így működési folyamatai, az abban érintettek szerepe, és a működés kereteit biztosító szervezeti felépítése is egy állandósult, letisztult, statikus, a dinamikus változásokra alig képes modellben testesült meg. Az elmúlt évtizedek azonban jelentős változásokat hoztak. (tovább…)

Címkék: ,

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlésének díjazottjai

Kategória: 2017/ 8

2017. július 5-7. Miskolc

Egyesületi Munkáért Emlékérem kitüntetés

Palotai Mária, az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár vezetője, az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának tagja, a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének elnöke

Espán Edina, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főkönyvtárosa, e-learning szakértője, az MKE Borsod Megyei Szervezet titkára

Eszenyiné Borbély Mária, a Debreceni Egyetem Könyvtárinformatika Tanszék adjunktusa, az MKE Elnökségének tagja, a Hungarikum Bizottság és az Oktatási és Képzési Munkabizottság elnöke

Gazdag Tiborné, az Országos Széchényi Könyvtár Magyar ISSN Nemzeti Központ igazgatója, az MKE Bibliográfiai Szekciójának vezetőségi tagja

Bajnok Éva, a komáromi Szinnyei József Könyvtár könyvtárosa, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete korábbi elnöke

Mennyeiné Várszegi Judit, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér nyugalmazott osztályvezetője, az MKE Helyismereti Szervezetének elnöke, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének titkára

Az év fiatal könyvtárosa díj

Mohácsi Zoltán, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár könyvtárosa, könyvtári szakinformatikusa.

Pályaművének címe: Katonaősök nyomában: Első világháborús digitalizált dokumentumok térképes adatbázisa.

Az év fiatal könyvtárosa különdíj

Mészáros Kornélia, az Evangélikus Hittudományi Egyetem könyvtárának könyvtárvezetője

Pályaművének címe: Megőrzés és megosztás egyházi környezetben

Fitz József-könyvdíj 2016

Árnyékban éles fény vagy – A Radnóti-házaspár fényképei. Szerk. Krähling Edit. Jaffa Kiadó

Tittel Kinga: Mesélő. Kolibri Kiadó

Munkácsy Mihály: Emlékeim, naplótöredékek, levelek. Szépmíves Kiadó

Füzéki István-díj 2016

Haraszti Pálné, az Országgyűlési Könyvtár nyugalmazott munkatársa, az MKE korábbi főtitkára, a Jogi Szekció vezetőségi tagja, az IFLA-HUN összmagyar könyvtáros levelezőlista létrehozója és moderátora

Címkék:

Az egyetemi könyvtárak lehetőségei Szlovákiában, egy Y generációs igazgató szemével

Kategória: 2017/ 8

A Selye János Egyetem Szlovákia egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, ahol kizárólag magyar nyelven folyik az oktatás. 2004-ben nyitotta meg kapuit. Ezzel együtt ekkor jött létre az egyetemi könyvtár is a korábbi alapítványi könyvtár, illetve a kollégiumi könyvtár egyesítésével. Kb. 30 000 kötetet számláló állományát kezdetben a korábbi alapítványi támogatásból, illetve nagyszabású könyvgyűjtő akció keretében szerezte. Nem volt könnyű a nulláról létrehozni egy olyan könyvtárat, amely kiszolgálja majd a hallgatók és az oktatók igényeit is, de a határokon átívelő összefogás eredményeként ez is sikerült. Azóta eltelt pár év. (tovább…)

Címkék:

Gustav Klimt könyvtárosa lettem

Kategória: 2017/ 8

Gyakran kérdezik tőlem, hogyan és miért lesz az ember könyvtáros. Bizonyára több fiatal kollégám ismeri az érzést, amikor egy bemutatkozás során elmeséli, hogy könyvtárban dolgozik, s kicsit megmosolyogva a tényt megkérdezik: Akkor te biztosan nagyon szeretsz olvasni, ugye? Valójában igen. Szeretek olvasni. Hogy emiatt választottam-e a könyvtáros szakmát? Igen. Valóban, 18 éves koromban nem tudtam más alapján behatárolni és elképzelni a jövőképemet, így jelentkeztem a Pécsi Tudományegyetem informatikus könyvtáros szakára. (tovább…)

Címkék: ,

Életminőség – olvasás nélkül?1

Kategória: 2017/ 8

Közismert, hogy a tanulói teljesítményeket mérő legutóbbi PISA-vizsgálatokban a magyar tanulók eredményei nemzetközi összehasonlításban kedvezőtlen képet mutattak. Ezúttal ennek a probléma-együttesnek csak egyetlen aspektusával, a szövegértésben alacsony szinten teljesítő tanulókkal foglalkozunk. (tovább…)

Címkék:

„Hézagpótló ellensúly”

Kategória: 2017/ 8

 

Milyen elcsépelt kifejezés: hiánypótló kiadvány! Pedig, ha létezik hiánypótló kézikönyv, akkor ez, a XX. század magyar irodalomtörténetét átfogó monográfia és szöveggyűjtemény csakugyan az. Összeállítását legalább két szempont indokolta. Az első és alapvető történelmi tény, hogy 1920 óta a hazai és a nemzeti irodalom korántsem azonos fogalmak, hiszen Trianon után az elcsatolt területeken – kiváltképp a nagy hagyományú Erdélyben – igen jelentős magyar irodalom bontakozott ki, ugyanakkor a külhoni magyar irodalomról a honi közvélemény alig-alig kapott tájékoztatást, vagy ilyen-olyan elfogultságok miatt torzképet közvetítettek róla. (tovább…)

Címkék:

Címkék