Gazdasági és kulturális konszenzus*

Kategória: 1997/11

Köszönöm kedves meghívásukat. Mint a szervezők emlékeztettek rá, beszéltem én már Önökhöz, igaz jó évszázaddal ezelőtt, 1988-ban, a szekszárdi vándorgyűlésen. Azóta valóban egy évszázad telt el. Természetesen egészen másról kell most szólnom. Jelesül arról, hogy miként tart a magyar társadalom és gazdaság a konszolidáció felé. (tovább…)

Címkék:

A nyilvános könyvtár a demokratikus társadalomban

Kategória: 1997/10

A hazai könyvtárügy, a könyvtári élet kétségkívül legnagyobb eseménye, hogy elkészült a könyvtári törvény tervezete. A tervezetet, amelyet két másik kulturális törvénnyel együtt fogadott el júliusban a kormány, még ősszel benyújtják a parlamentnek, hogy sürgősségi eljárással tárgyalják. (tovább…)

Címkék:

A könyvtárak és közgyűjtemények szerepe az információs társadalomban

Kategória: 1997/ 9

Az MKM Kulturális Örökség Főosztályának
és Könyvtári Osztályának koncepciója az országos könyvtári és közgyűjteményi információs hálózat fejlesztési programjáról

A Nemzeti Informatikai Stratégiában felvázolt jövőkép az információs társadalom kialakulása. A könyvtári rendszer jövőképét, ehhez kapcsolódva, az alábbi trendek határozzák meg:
• az információhoz való korlátok nélküli, szabad, azonnali hozzáférés biztosítása,
• a digitalizáció széles körű elterjedése,
• falak nélküli virtuális könyvtár szerepének megnövekedése,
• a hálózatok közötti együttműködés a gazdaság, a kultúra, a tudomány, az államigazgatás stb. területén,
• globalizáció, az egész világra kiterjedő együttműködés az információgyűjtés, feldolgozás, szolgáltatás bármely területén,
• az információs szupersztráda, intelligens városok, régiók kialakulása,
• az információs technológia gyorsléptékű fejlődésének hatásai. (tovább…)

Címkék:

Magyarország könyvtárai*

Kategória: 1997/ 7

A magyar könyvtári rendszer ismertetésében a legnagyobb súlyt a nyilvános könyvtárak leírására kell helyezni, hiszen az ország, a társadalom könyvtári, információs igényeinek kielégítésében ezeknek van döntő szerepük. (tovább…)

Címkék:

Címkék