Tartalom

Kategória: 1997/10

Könyvtárpolitika
Vajda Kornél: Egy vándorgyűlés anatómiája 3
Dr. Skaliczki Judit: A nyilvános könyvtár a demokratikus társadalomban 6
Duijker, Eduard: Központi szolgáltatások Hollandiában a közkönyvtárak együttműködésével 12
Győri Erzsébet: Felavatták Szolnokon a megyei könyvtár új épületét 19

Műhelykérdések
Berke Barnabásné: Melyik lesz a magyar MARC? 22
Dr. Kovács Ilona: Az OSZK hungarika biográfiai program helyzete és fejlesztési tervei 31
Kincses Károly: Fotókonzerválási kiskáté 37
Dr. Vértes László: Az idősek biblioterápiájáról 43
Új magyar kiadású Internet folyóirat 46

Perszonália
Somkuti Gabriella: Borsosné Dr. Muraközy Nóra 51
Varga Róbert: Bolevácz József (1935-1997) 53

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

A nyilvános könyvtár a demokratikus társadalomban

Kategória: 1997/10

A hazai könyvtárügy, a könyvtári élet kétségkívül legnagyobb eseménye, hogy elkészült a könyvtári törvény tervezete. A tervezetet, amelyet két másik kulturális törvénnyel együtt fogadott el júliusban a kormány, még ősszel benyújtják a parlamentnek, hogy sürgősségi eljárással tárgyalják. (tovább…)

Címkék:

Melyik lesz a magyar MARC?

Kategória: 1997/10

Rendkívül fontos témát tárgyalt az a tanácskozás, amelyre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság rendezésében került sor 1997. augusztus 15-én az Országos Széchényi Könyvtárban. A meghívó a következőképpen szólt:
“A fenti két szervezet tisztelettel meghívja a magyar bibliográfiai adatcsere formátumról (MARC szabványokról) rendezendő tanácskozásra (társadalmi vitára) (tovább…)

Címkék: ,

Az OSZK hungarika biográfiai programjának helyzete és fejlesztési tervei*

Kategória: 1997/10

Előzmények
Az elmúlt években különböző rendezvényeken több alkalommal esett már szó az Országos Széchényi Könyvtár hungarika biográfiai tevékenységéről, az ún. Hungarika Névkataszter munkálatairól. Első alkalommal kapunk lehetőséget azonban arra, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesületének átfogó rendezvényén, a Vándorgyűlésen ismertethessük eredményeinket s terveinket. Miért érezzük ennek szükségét mi magunk és az egyesület rendezősége, s miért éppen a helyismereti szekció keretében?
Egyrészt azért, mert mai tanácskozásunk középpontjában a szolgáltatások kérdése áll, s a Hungarika Névkataszter a nemzeti könyvtár fontos szolgáltatása, amely – ha terveink megvalósulnak – szolgáltatásrendszerré fejleszthető. Másrészt éppen azért a helyismereti könyvtárosok előtt, mert egyre inkább elmélyül a felismerés, hogy a helytörténeti feltáró munka és a hungarika kutatás és feltárás egy tőről fakad, tárgya közös: a szűkebb vagy tágabb régió, illetve az ország, a nemzeti kultúra egésze. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék