Tartalom

Kategória: 1997/ 9

Könyvtárpolitika
1997. évi … törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 3
Indokolás (válogatás) 21
“Nemcsak a fenntartás, de a fejlesztés lehetőségeit is biztosítja” Beszélgetés dr. Skaliczki Judittal a törvényjavaslatról 35
Rónai Iván-Skaliczki Judit: A könyvtárak és közgyűjtemények szerepe az információs társadalomban 39
Dr. Majtényi László: Adatvédelmi biztosi ajánlás 45

Vándorgyűlés
Az MKE 29. Vándorgyűlése 50
Vajda Erik: Az MKE szakmai érdekvédelmi feladatai és együttműködése más szervezetekkel – kitekintéssel a könyvtári törvényre 51

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 55

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

1997. évi … törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Kategória: 1997/ 9

A könyvtárakra vonatkozó fejezetek

A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széles körű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége. (tovább…)

Címkék:

“Nemcsak a fenntartás de a fejlesztés lehetőségeit is biztosítja”

Kategória: 1997/ 9

Beszélgetés a törvényről dr. Skaliczki Judittal, az MKM Könyvtári Osztály vezetőjével

Miben látod a törvény jelentőségét? Mekkora lépés ez, mekkora jelentőségű az ügy?

Úgy gondolom, hogy nagy jelentőségű ügy. Igen sok szempontból és okból. A jogállamiság felé tartva elemi dolog, hogy legyenek törvényeink, amelyek ténylegesen meghatározzák egy-egy területnek talán nem is annyira a működését, hanem a fenntartását és a fejlesztését. Az 1976. évi törvényerejű rendelet igen sok mindent tartalmazott, egyetlen dologról viszont szót sem ejtett. Arról, hogy miből lehet fönntartani a könyvtárakat, miből lehet fejleszteni őket. A mostani törvény elsősorban a fenntartás és fejlesztés lehetőségeit biztosítja, törvény mivoltával pedig a szakma presztízsét emeli. (tovább…)

Címkék:

A könyvtárak és közgyűjtemények szerepe az információs társadalomban

Kategória: 1997/ 9

Az MKM Kulturális Örökség Főosztályának
és Könyvtári Osztályának koncepciója az országos könyvtári és közgyűjteményi információs hálózat fejlesztési programjáról

A Nemzeti Informatikai Stratégiában felvázolt jövőkép az információs társadalom kialakulása. A könyvtári rendszer jövőképét, ehhez kapcsolódva, az alábbi trendek határozzák meg:
• az információhoz való korlátok nélküli, szabad, azonnali hozzáférés biztosítása,
• a digitalizáció széles körű elterjedése,
• falak nélküli virtuális könyvtár szerepének megnövekedése,
• a hálózatok közötti együttműködés a gazdaság, a kultúra, a tudomány, az államigazgatás stb. területén,
• globalizáció, az egész világra kiterjedő együttműködés az információgyűjtés, feldolgozás, szolgáltatás bármely területén,
• az információs szupersztráda, intelligens városok, régiók kialakulása,
• az információs technológia gyorsléptékű fejlődésének hatásai. (tovább…)

Címkék:

Közszereplők tudományos alkotásainak megismerhetőségével kapcsolatban lefolytatott adatvédelmi biztosi vizsgálat megállapításait összegző ajánlás

Kategória: 1997/ 9

I.
Egy újságíró beadvánnyal fordult hivatalomhoz, melyben előadta, hogy meg akarta ismerni dr. Torgyán József országgyűlési képviselő jogi egyetemi doktori disszertációját. Az újságíró egy rádiós dokumentumműsor elkészítéséhez akarta elolvasni Torgyán József 1954-ben írt egyetemi doktori disszertációját. A disszertációt őrző kari könyvtárat felügyelő (ELTE Állam- és Jogtudományi Kara) dékán azonban elutasította a kérését. (tovább…)

Címkék:

Az MKE szakmai érdekvédelmi feladatai és együttműködése más szervezetekkel – kitekintéssel a könyvtári törvényre

Kategória: 1997/ 9

Szakmai érdekvédelmi tézisek
I.


1. A könyvtár érdekei azonosak a könyvtárhasználók (olvasók) érdekeivel.
2. Ez nem szükségképpen az egyedi olvasó érdekeit jelenti, hanem az olvasók és lehetséges olvasók összességének egymással összehangolt érdekeit.
3. Az 1. alattiakból következően a könyvtár kizárólagos szakmai érdeke az olvasók könyvtári úton kielégíthető információigényeinek felkeltése és kielégítése, tehát:
4. Nincs önmagában való, ezen kívüli könyvtári szakmai érdek. (tovább…)

Címkék:

Címkék