Tartalom

Kategória: 2018/ 1

Könyvtárpolitika
Moldován István: Digitalizálás együttműködésben: a jogkezelés jó gyakorlatai

Műhelykérdések
Dubniczky Zsolt: Magok a könyvtárban. A mezőgazdaság, a könyvtár és a fenntarthatóság kapcsolata

Konferenciák
Mender Ibolya: Civilek a könyvtárakért, avagy hogyan segítheti egy alapítványvagy egy egyesület a könyvtár munkáját, fejlesztését?

Hatvani István: XVII. Országos ODR Konferencia Tatabányán. Fókuszban a MOKKA-ODR felületének olvasói funkciói

Az én könyvtáram. Új könyvtári oktatási központ és projektiroda avatása Budapesten

Évfordulók
Gaján Éva: A Dumtsa Jenő-emlékév rendezvényei Szentendrén. Helytörténeti programok, nem csak a könyvtárban

Extra Hungariam
Borbé Levente: Erdélyi iskolai könyvtárosok a változások éveiben

Könyv
Mezey László Miklós: Új egyszerzős országtörténeti monográfia

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2018/ 1

„A digitalizálás első lépéseiben fontos meghatározni, milyen célból, kiknek, hogyan juttatjuk el a digitális dokumentumokat. Ezek sok későbbi lépést meghatároznak. Nem mindegy például, hogy saját vagy idegen állományt digitalizálunk-e; könyvtáron belül vagy online tesszük-e hozzáférhetővé; a szolgáltatás nyilvános vagy térítéses, jövedelmet eredményez? Amennyiben a digitális dokumentumainkat online, a könyvtár épületén kívül is hozzáférhetővé szeretnénk tenni, ez óhatatlanul is érinti a szerzői jogot. A digitalizálásra és az online szolgáltatásra több ponton is vonatkozik a szerzői jog, túllépve a könyvtárak hagyományos szabad felhasználásán, ezért fontos tisztában lenni ezek feltételeivel, a szükséges feladatokkal.” (Moldován István) (tovább…)

Digitalizálás együttműködésben: a jogkezelés jó gyakorlatai1

Kategória: 2018/ 1

Írásomban röviden áttekintem a nyilvános digitális tartalomszolgáltatás első lépéseit, különös tekintettel a dokumentumok szerzői jogi rendezésére. Kitérek a szerzői jog alapvetéseire, a jogi tisztázás szükséges és lehetséges eljárására. A hagyományos digitalizálási modellek mellett főként a Magyar Elektronikus Könyvtárban alkalmazott jogkezelési modellt ismertetem példákon keresztül. A gyakorlati bemutatás végén kitérek a jogkezelés veszélyeire és kockázataira is. (tovább…)

Címkék: , ,

Magok a könyvtárban

Kategória: 2018/ 1

A mezőgazdaság, a könyvtár és a fenntarthatóság kapcsolata1

„Si hortum in bibliotheca habes, nihil deerit.”
 (Marcus Tullius Cicero: Epistulae ad Familiares, lib. IX, epist. 4.)

A mottóul választott Cicero-idézetet legtöbbször úgy fordítják magyarra vagy más nyelvekre, hogy „ha van egy kerted és egy könyvtárad, akkor mindened megvan, amire csak szükséged lehet”. Az élet teljességét jelző bölcs mondással is felér mindez, melynek értelmében a könyvtár az ember szellemi igényét elégíti ki, míg a kert a létfenntartást biztosító fizikai táplálékot szolgáltatja. De mi történik akkor, ha a kettő, a kert és a könyvtár összekapcsolódik egymással? (tovább…)

Címkék: ,

Civilek a könyvtárakért, avagy hogyan segítheti egy alapítvány vagy egy egyesület a könyvtár munkáját, fejlesztését?

Kategória: 2018/ 1

2017. szeptember 22-én az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) támogatásáért működő két civil szervezet, a „Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen” (HINNLI) Alapítvány és a Könyv(tár)Támasz Egyesület (KtTE) 10 éves fennállása alkalmából ünnepi konferenciát rendezett. (tovább…)

Címkék:

XVII. Országos ODR Konferencia Tatabányán

Kategória: 2018/ 1

Fókuszban a MOKKA-ODR felületének olvasói funkciói

A tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár adott helyet 2017. október 16-án a 17. Országos ODR Konferenciának, melynek fókuszában a MOKKA-ODR felületének olvasói funkciói álltak. (tovább…)

Címkék:

MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSEK MINDENKINEK

Kategória: 2018/ 1

(EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001)

Az én könyvtáram

Új könyvtári oktatási központ és projektiroda avatása Budapesten

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 kiemelt projekt „Az én könyvtáram” program keretében megvalósult új könyvtári Oktatási Központ és Projektiroda ünnepélyes átadására került sor 2017. december 8-án, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Közraktár utcai létesítményében. (tovább…)

Címkék:

A Dumtsa Jenő-emlékév rendezvényei Szentendrén

Kategória: 2018/ 1

Helytörténeti programok, nem csak a könyvtárban

Dumtsa Jenő (1838–1917), Szentendre főbírája, majd a rendezett tanácsú város első polgármestere több mint harminc esztendőn át látta el hivatalát. Köztiszteletben álló ember volt, akinek cselekedeteit a város szeretete és a lakosokért érzett felelősség hatotta át. Békességet teremtett a nemzetiségek között. Görög (cincár) származású, pravoszláv vallású szerbként egyben magyar hazafinak tartotta magát. Politikusként is jelentős volt: hosszú ideig ő töltötte be a szerb nemzeti-egyházi kongresszus világi elnöki tisztét. Érdemeit a császár 1896-ban a Ferenc József-rend lovagja címmel ismerte el. (tovább…)

Címkék: ,

Erdélyi iskolai könyvtárosok a változások éveiben

Kategória: 2018/ 1

Az első nagy fordulat az erdélyi magyar iskolai könyvtárosok életében az 1989-es rendszerváltás volt. Magyarországról tonnaszámra érkeztek könyvek, folyóiratok atlaszok stb. Az ajándékcsomagban lévő dokumentumok semmilyen szempontból nem lettek szelektálva. Az öröm mégis nagy volt, hiszen könyvtárépítés céljából igen jól jöttek az adományok. Sajnos, ezt követően sem került sor a könyvtáros általi megrostálásra. Így olyan példányok is kerültek be a könyvtárba, amelyeket az olvasók sohasem vettek ki. Ahol ésszerűen jártak el, ott bizony a mai napig is többnyire használható dokumentumok vannak. (tovább…)

Címkék: ,

Új egyszerzős országtörténeti monográfia

Kategória: 2018/ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Romsics Ignác: Magyarország története. Budapest: Kossuth Kiadó, 2017. 543 p.

 

(tovább…)

Címkék: ,

Címkék