Tartalom – 2020/2

Kategória: 2020/ 2

Ízelítő a lapszámból

Műhelykérdések
Bajnok Tamara – Bognárné Lovász Katalin – Fehér Miklós – Horváth Adrienn – Mészárosné Merbler Éva – Topár József – Tóth Máté:
Szakmai innováció a könyvtárban. Segédlet a Könyvtári Minőségi Díjra történő pályázáshoz

Konferenciák
Békésiné Bognár Noémi Erika – Juhász Réka: Okos városokban okos könyvtárak: ötletcsomag a megvalósításhoz. A K2 továbbképzési sorozat
2019/2020-as évad első szakmai napjának összefoglalója

Ösztöndíj
Villám Judit: A „Könyvtár, ami összeköt” ösztöndíjprogram utóbbi három éve

Web
Tószegi Zsuzsanna: Kutatási lehetőségek az Arcanum online adatbázisaiban, a magyar nyelvű digitalizált kulturális örökség forrásaiban

Könyv
Pogány György: Az Erdélyi Unitárius Egyház XVIII. századi története
(Uzoni Fosztó István – Kozma Mihály – Kozma János: Az Erdélyi Unitárius Egyház története III/I.)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2020/ 2

„Az okos városokkal kapcsolatos gondolkodásból sokszor hiányzik a könyvtár, azonban a könyvtárak folyamatos változása, új funkciói lehetőséget biztosítanak a helyi okos város projektekben való részvételre. A K2 továbbképzési napon arra kerestük a választ, hogy a könyvtárak hogyan támogathatják az okos városok kialakulását, hogyan és kivel lenne érdemes együttműködni, hogy megmutathassuk az intézményekben rejlő potenciált. Ez a program abból a célból jött létre, hogy párbeszédet kezdeményezzünk, gondolkodást indítsunk el az okos városokkal foglalkozó szakemberek és a könyvtárosok között. Az előadásokat követő workshopon pedig az induláshoz szükséges ötleteket kívántuk csoportmunkában összegyűjteni.” (Békésiné Bognár Noémi Erika – Juhász Réka) (tovább…)

Szakmai innováció a könyvtárban

Kategória: 2020/ 2

Segédlet a Könyvtári Minőségi Díjra történő pályázáshoz[1]

1. Bevezetés

Az innovációs kultúra megteremtése és innovatív eljárások, szolgáltatások, termékek létrehozása minden tudásintenzív szervezettel szemben alapvető követelmény. A könyvtár az innovációs kultúra megteremtésében és támogatásában kettős szerepet tölt be.

  • Tudásbázisára alapozva egyrészt elősegíti és támogatja a környezetében működő szervezetek kutatás-fejlesztési tevékenységét. Ezáltal az innovációtámogatásnak a társadalom minden szintjén elérhető alapintézményeként működik.
  • Másrészt maga is állandó innovációra szoruló szervezet, amely kizárólag a használók igényeire adott sikeres válaszokkal töltheti be társadalmi szerepeit.

A könyvtári minőségmenedzsment tevékenységnek az a célja, hogy a használói igényekre az intézmény minél jobb válaszokat adhasson. Az innováció megvalósításának az előfeltétele tehát, hogy az intézmény alkalmazza a minőségmenedzsment módszereket, eszközöket a folyamatainak a minél hatékonyabbá tétele és végső soron a küldetésének a megvalósítása érdekében. A könyvtári minőségmenedzsment pályázatok ezt a filozófiát tükrözik azzal, hogy a Könyvtári Minőségi Díjra való pályázás előfeltétele a Minősített Könyvtár cím elnyerése. (tovább…)

Címkék: , , , ,

Okos városokban okos könyvtárak: ötletcsomag a megvalósításhoz

Kategória: 2020/ 2

A K2 továbbképzési sorozat 2019/2020-as évad első szakmai napjának összefoglalója

A K2 sorozat 2010-ben alakult az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének szakmai irányításával, azzal a céllal, hogy a közgyűjteményi kör számára újdonságértékkel bíró innovatív technológiák létrehozásában és terjesztésében szerepet vállaljon, valamint jelentős szereplők számára együttműködési lehetőségeket teremtsen. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , , ,

A „Könyvtár, ami összeköt” ösztöndíjprogram utóbbi három éve

Kategória: 2020/ 2

A Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke által létrehozott Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogram 2011-ben indult, és azóta minden évben meghirdették, általában nyolc határon túli és két magyarországi könyvtáros tölthetett egyidejűleg egy-egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban. Egy évekig tartó hagyományt elevenítünk fel most, amikor az utóbbi három évről beszámolót írunk, hiszen 2016-ig minden évben jelent meg interjú a résztvevőkkel vagy tudósítás a programról a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros lapjain. (tovább…)

Címkék: , , ,

Kutatási lehetőségek az Arcanum online adatbázisaiban, a magyar nyelvű digitalizált kulturális örökség forrásaiban

Kategória: 2020/ 2

Mi kell a sikerhez? Jó ötlet és helyzetfelismerés, bátorság, céltudatosság, kitartás, szakértelem – és nem utolsósorban – egy jó név. Mit jelent az arcanum? – az internetes kereső szerint: csodaszer, rejtély, az alkimisták bűvös szere. Nézzük meg az Arcanum Kézikönyvtárban Finály Henrik latin szótárát – ott ez olvasható: az arcanus melléknév magyarázata: elzárt, titkos, rejtett – az arcanum főnév jelentése: titok.1 (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

Az Erdélyi Unitárius Egyház XVIII. századi története

Kategória: 2020/ 2

Az Erdélyi Unitárius Egyház története / Uzoni Fosztó István, Kozma Mihály, Kozma János ; ford. Márkos Albert ; ford. egybevet., kieg. Balázs Mihály ; sajtó alá rendezte Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár Lehel. – Kolozsvár ; Budapest : Magyar Unitárius Egyház : Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete : Országos Széchényi Könyvtár, 2018 . – XII, 1244 p. : ill. . – (A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai ; 4/3/1.)

Luther fellépése 1517-ben és az a tézise, miszerint a teológiának egyetlen forrása van, a Biblia, szükségszerűen maga után vonta a lutheri elgondolásokon túlmutató protestáns irányzatok megjelenését. A mind radikálisabb hittételeket valló egyházak sorában a XVI. század második felében jelent meg az antitrinitárius irányzat és egyház, amely mint következetesen monoteista, vagyis az egy Istenben hívők közössége, a XVII. századtól unitárius néven határozza meg önmagát. (tovább…)

Címkék: , , , , , ,

Címkék