A bírósági könyvtárak jelene és jövője

Kategória: 1998/ 8

1998. május 21-én került sor Zalaegerszegen a Bírósági Könyvtárosok I. Országos Találkozójára. A Zala megyei Bíróság Dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtárának szervezésében lezajlott szakmai tanácskozás, amelyet dr. Magyar Károly, a Zala megyei Bíróság elnöke vezetett, kiindulópontját illetően emlékeztetett egy, 1987-ben az Igazságügyi Minisztérium által, a KMK-val együttműködésben rendezett országos továbbképzési napra. (tovább…)

Címkék:

Adatok és tények a bírósági jogi szakkönyvtárakról

Kategória: 1998/ 8

1997 őszén 15 kérdésből (kérdéscsoportból) álló kérdőívet küldtünk ki a 19 megyei és a fővárosi bíróság könyvtárainak helyzetfelmérése céljából. A megkeresett könyvtárak válaszai alapján közöljük az alábbi adatokat, amelyekből némi képet alkothatunk működési feltételeikről, gyakorlatukról, dokumentum- és személyi ellátottságukról. (tovább…)

Címkék:

Javaslat a megyei bíróságokon működő könyvtárak könyvgyűjtemények kezeléséhez, működéséhez

Kategória: 1998/ 8

“Az ember úgy vagyon alkotva, hogy élete fenntartására, annál inkább boldogságára, sokféle javak kívántatnak melyeket vagy a természet nagyobb kisebb bőséggel elszórt, vagy az emberek készítenek. De egynek egynek sem ereje sem ügyessége elegendő nem lévén, az okosabbak összeállanak társaságba; melly ha megerősödött, sokan már nagy dolgokat is végre vihetnek “
(Frank Ignácz: A közigazság törvénye Magyarhonban. Bp. 1845.)

Miért van szükség rájuk?

Bizonyára egyetlen bíró sem kérdőjelezi meg annak fontosságát, hogy a munkahelyén rendelkezésére álljanak a számára szükséges jogszabályok, jogi szakkönyvek. (tovább…)

Címkék:

Címkék