Adatok és tények a bírósági jogi szakkönyvtárakról

Kategória: 1998/ 8

1997 őszén 15 kérdésből (kérdéscsoportból) álló kérdőívet küldtünk ki a 19 megyei és a fővárosi bíróság könyvtárainak helyzetfelmérése céljából. A megkeresett könyvtárak válaszai alapján közöljük az alábbi adatokat, amelyekből némi képet alkothatunk működési feltételeikről, gyakorlatukról, dokumentum- és személyi ellátottságukról.

1. Tárgyi környezet

2. Könyvtárosok, vagy könyvtárosi feladatokat ellátóbírósági alkalmazottak
foglalkoztatása
a)

Megjegyzés: A Fővárosi Bíróság 1 f ő- és 3 részfoglalkozású könyvtárost alkalmaz.

b) Kapcsolt munkakörök

c) Végzettség

d) Ebből szakirányú végzettséggel rendelkezők

 

3. A könyvtári állomány jellemzői

a) Könyvtári dokumentumok

A választ adó 20 megyei (Fővárosi) bíróságon a válaszadás időpontjában, 1997. október 15-én 163 283 kötet könyvet és 13 025 db bekötött folyóiratot tartottak nyilván. A folyóiratok száma hozzávetőleges, mert több megyében a könyvek között tartják nyilván a tartós megőrzésre szánt folyóiratokat is.

b) A dokumentumok feltártsága

A könyvtári dokumentumokról vezetett nyilvántartások módszere és eszközei sokfélék:

1 helyen analitikus nyilvántartás,

5 helyen könyvjegyzék+mutató,

2 helyen pótlapok jegyzéke,

3 helyen kölcsönzési füzet,

2 helyen kartotékos nyilvántartás,

1 helyen lajstrom,

5 helyen évenként újrakezdődő számozású leltárkönyv,

2 helyen kézi nyilvántartás és

6 helyen számítógépes nyilvántartás található.

Az eszközök és módszerek sokfélesége okán az állomány feltártsága eltérő színvonalú, ezért a különböző könyvtári feladatok (kölcsönzés, témakutatás, több szempontú keresés, stb.) teljesítési lehetősége állományonként eltérő.

c) A könyvtári dokumentumok összetétele

Az egyes könyvtári állományok könyvekből, brosúrákból, folyóiratokból, audiovizuális ismerethordozókból állnak. A könyvek körében a tételes jogi munkák és jogforrások, a jogtörténeti és dogmatikai művek, jogi szakbibliográfiák, szaklexikonok és szakszótárak, tankönyvek, az egyes jogágakat és jogterületeket érintő elméleti kézikönyvek, monográfiák és gyűjteményes munkák találhatók. A joghoz közvetlenül kapcsolódó műveken kívül általában az egyes társadalomtudományok körébe tartozó művek találhatók (pl. közgazdaságtan, történettudomány, filozófia, stb.). Az időszaki kiadványok között a hivatalos közlönyök és a jogi, valamint társadalomtudományi folyóiratok találhatók. A nem hagyományos audiovizuális dokumentumok köréből azon CD lemezeket emelem ki, amelyek az állományfeltárás és keresés megkönnyítése és gyorsítása érdekében szükségesek. (Magyar Törvénytár, Kartoték, CD Jogtár, stb.).

4. Könyvbeszerzési összegek

A könyvbeszerzésre fordított éves összegek kimutatását nehezítette, hogy egyes válaszadók a könyvbeszerzésre fordított összegre a közlönyök, folyóiratok, pótlapok költségeit is beszámították. Ezért a válaszok alapján elkészült összegzés hozzávetőleges, mégis alkalmas a költségvetési ráfordítások nagyságrendjét érzékeltetni.

Az éves beszerzési ráfordítás legalacsonyabb mértéke 250 000,– Ft, a legmagasabb mértéke 31 527 000,– Ft volt. A közlések alapján a beszerzett kötetszám 36–1143 között mozgott. (Megjegyzés: az 1143-as adat rendkívüli beszerzésekből adódó szám.) Az átlagos beszerzés 100-150 kötetet mutat.

Ma a könyvpiac egyik legdrágább területe a jogi szakirodalom. Évente körülbelül 150–200 olyan elméleti jogi szakkönyv illetve kommentár, gyűjtemény, stb. jelenik meg, amelyeknek fajtánkénti ára 2000,– Ft körül szóródik. A takarékos, szakmailag átgondolt könyvbeszerzések esetén is egy átlagos bírósági jogi szakkönyvtár szakszerű, a kívánalmaknak megfelelő számú gyarapítása több milliós költségvetési ráfordítást igényel évente.

5. A beszerzés módszere

Az állománygyarapítás leggyakrabban:

a) kiadói ajánlatok,

b) könyvesbolti vásárlások,

c) ajándékozás

d) ritkábban könyvtárközi csere

útján történik. (3 megyei bíróság rendszeres kapcsolatban áll a Könyvtárellátó Kht-vel.)

Anélkül, hogy a fenti helyzetkép bármely vonatkozását értékelném, megjegyzem, hogy a bírósági jogi szakkönyvtárak szervezése, működtetése, fejlesztése szakfeladat. A megfelelően felkészült, képzett könyvtáros jelenléte a bíróság belső struktúrájában ma már elengedhetetlen. Jelenleg ugyanis a 23 könyvtárosi feladatot ellátó bírósági alkalmazottak közül 18 semmilyen szintű könyvtárosi végzettséggel nem rendelkezik.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)