Tartalom

Kategória: 1998/ 8

Könyvtárpolitika
A bírósági könyvtárak jelene és jövője 3
Sándor Gertrud: Adatok és tények a bírósági jogi szakkönyvtárakról 4
Javaslat a megyei bíróságokon működő könyvtárak, könyvgyűjtemények kezeléséhez, működéséhez 8

Műhelykérdések
Suppné Tarnay Györgyi: Hátrányos helyzetű gyermekek a könyvtárban 12
Ase Kristine Tveit: Az idők változnak: irodalompropaganda a norvég közkönyvtárakban 17
Dömsödy Andrea-Pallos Zsuzsanna: A tanár és az iskolai könyvtár együttműködési lehetőségei az információs társadalomban 21

Könyv
Vajda Kornél: “Halálra informálva” 24
Kolozs Barnabásné: Két Veszprém megyei lexikon 27
Térképkincsek Kalocsán 30

Konferenciák
Határon túli magyar könyvtárosok IV. zempléni találkozása
M. Fülöp Géza: Határon innen – határon túl 32
Heinermann Péter: A Szerb Matica Könyvtára 33
Csáky S. Piroska: A határon túli könyv- és lapkiadás, a könyvtárak segítése 36

Extra Hungariam
Deák Nóra-Komlódi Anita-Varga Gáborné: Amerikából jöttem, mesterségem címere… 44

História
Elbe István: Adalékok a Zárolt Kiadványok Tára kialakulásának történetéhez az Országos Széchényi Könyvtár irattárának tükrében 47
Zókáné Bozsik Anna: A Zala Megyei Kórház Könyvtárának tőrténete 53

Perszonália
Kitüntetés 59
Dévényi Jánosné: In memoriam Hőgye Istvánné 59

A bírósági könyvtárak jelene és jövője

Kategória: 1998/ 8

1998. május 21-én került sor Zalaegerszegen a Bírósági Könyvtárosok I. Országos Találkozójára. A Zala megyei Bíróság Dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtárának szervezésében lezajlott szakmai tanácskozás, amelyet dr. Magyar Károly, a Zala megyei Bíróság elnöke vezetett, kiindulópontját illetően emlékeztetett egy, 1987-ben az Igazságügyi Minisztérium által, a KMK-val együttműködésben rendezett országos továbbképzési napra. (tovább…)

Címkék:

Adatok és tények a bírósági jogi szakkönyvtárakról

Kategória: 1998/ 8

1997 őszén 15 kérdésből (kérdéscsoportból) álló kérdőívet küldtünk ki a 19 megyei és a fővárosi bíróság könyvtárainak helyzetfelmérése céljából. A megkeresett könyvtárak válaszai alapján közöljük az alábbi adatokat, amelyekből némi képet alkothatunk működési feltételeikről, gyakorlatukról, dokumentum- és személyi ellátottságukról. (tovább…)

Címkék:

Javaslat a megyei bíróságokon működő könyvtárak könyvgyűjtemények kezeléséhez, működéséhez

Kategória: 1998/ 8

“Az ember úgy vagyon alkotva, hogy élete fenntartására, annál inkább boldogságára, sokféle javak kívántatnak melyeket vagy a természet nagyobb kisebb bőséggel elszórt, vagy az emberek készítenek. De egynek egynek sem ereje sem ügyessége elegendő nem lévén, az okosabbak összeállanak társaságba; melly ha megerősödött, sokan már nagy dolgokat is végre vihetnek “
(Frank Ignácz: A közigazság törvénye Magyarhonban. Bp. 1845.)

Miért van szükség rájuk?

Bizonyára egyetlen bíró sem kérdőjelezi meg annak fontosságát, hogy a munkahelyén rendelkezésére álljanak a számára szükséges jogszabályok, jogi szakkönyvek. (tovább…)

Címkék:

Címkék