Tartalom

Kategória: 2010/ 1

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Balogh András: Közkönyvtár-használati trendek, kihívások itthon és a nagyvilágban. I. rész 3-15

MŰHELYKÉRDÉSEK
Dippold Péter: Az Országos Széchényi Könyvtár TÁMOP-pályázata 16-18
Boda István – Nagy László: Gondolkodjunk együtt (4) – a minőségbiztosítás lehetőségeiről 19-26
Sóron Ildikó: Használói elégedettségvizsgálat az Országos Idegennyelvű Könyvtárban, 2008 27-40
Horváth Sándor Domonkos: Győri Könyvszalon – kilencedik alkalommal 41-45

KONFERENCIÁK
Kovács Beatrix – Palotai Mária: Nemzetközi kábítószerügyi konferencia könyvtárosoknak és információs szakembereknek 45-49

KIÁLLÍTÁS
Klosterberg, Brigitte: A Franckei Alapítványok kiállítása az Országos Széchényi Könyvtárban 50-55

KÖNYV
Bartók Györgyi: A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár története (1952-2009) 56-59
Futaky László: Az Egyetemi Könyvtár egy évszázada 59-62
Bánfi Szilvia: A nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi könyveinek katalógusa 62-64

Közkönyvtár-használati trendek, kihívások itthon és a nagyvilágban – I. rész

Kategória: 2010/ 1

“…a 21. század az emberi értelem egész történetének legnagyobb kihívása lesz.”
Stanislaw Lem: Sex wars

Bevezető: a könyvtár demográfiai környezetének
főbb kérdései a globális korban, különös tekintettel
a gazdasági világválságra

2008 tavaszán reprezentatív igényű szemlézést végeztem a külföldi és hazai szakirodalomban arra nézvést, miképpen alakulnak a legfőbb könyvtárhasználati, statisztikai trendek az európai és észak-amerikai könyvtári kultúrákban. Kettős cél vezetett e feladatnál: egyrészt szerettem volna tisztábban látni, hogy néhány “nyugati” könyvtár esetében hogyan alakul a könyvtár (globalizált) társadalmi környezetének (megváltozott) viszonya a könyvtárhasználat statisztikájában; másrészről e kutatások eredményeit összevetettem a magyar trendekkel, s azokon belül természetesen a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának mutatóival1. (tovább…)

Címkék: ,

Az Országos Széchényi Könyvtár TÁMOP-pályázata

Kategória: 2010/ 1

A nemzeti könyvtár sikerrel pályázott a TÁMOP első fordulójában meghirdetett országos programokra. Pályázatának címe: A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanulásért. Országos és intézményi fejlesztések a tanulás szolgálatában az állományok hozzáférhetőségének biztosítására, innovatív új szolgáltatások kialakítására és az olvasás népszerűsítésére. A pályázat három részterületet foglal magában. Az első a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) teljes megújítása és összevonása az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) adatbázisával. A második részfeladat a nemzeti könyvtár elektronikus katalógusának fejlesztése; ez egyben az országos közös katalógust is gazdagítja. Harmadikként említendő az a komplex programcsomag, amely az interaktív könyvtári portál kialakítása és az olvasásfejlesztés különböző területei mellett országos, olvasást népszerűsítő kampányt, kompetencia-alapú képzést és akkreditált tanfolyamokat is tartalmaz. (tovább…)

Címkék: ,

Gondolkodjunk együtt (4) – a minőségbiztosítás lehetőségeiről

Kategória: 2010/ 1

A XXI. században egy humanisztikus vezetőnek ahhoz, hogy hosszú távon is sikereket érhessen el, csak állandó – egyéni és szervezeti – megújulással, a szervezeti tudás és kultúra folyamatos tökéletesítésével, az emberi erőforrásokban rejlő lehetőségek felszínre hozásával és maximális kihasználásával lehet esélye. Egy személyben kell a szervezet jövőképét fokozatosan kiformálnia és a szükséges változtatásokat megvalósítania: stratégiában és folyamatban kell gondolkodnia, egyszerre kell intuitívan előre látnia a jövőt és elképzeléseit “lefordítania” a konkrét lehetőségekre, egyidejűleg kell tervezni és szabályozni, egyszerre “jót csinálni” és “jól csinálni”. (tovább…)

Címkék:

Használói elégedettségvizsgálat az Országos Idegennyelvű Könyvtárban, 2008

Kategória: 2010/ 1

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2008 szeptemberében kérdőíves vizsgálatot végzett használói körében. A vizsgálat célja az volt, hogy megtudjuk, miként változott, változott-e könyvtárunk megítélése a használók körében az elmúlt öt évben. Ugyanis e vizsgálatnak már volt előzménye 2004-ben, így az összehasonlításnak van alapja. Ugyanakkor arra is törekedtünk, hogy az elmúlt közel öt év alatt alapjaiban megváltozott virtuális könyvtárhasználatról is ismereteket gyűjtsünk. A használói elégedettségvizsgálat szerves részét képezi a könyvtár minőségbiztosítási és -fejlesztési törekvéseinek. A vizsgálat alapját a könyvtárhasználók által kitöltött 312 kérdőív adta, amelynek összeállításakor a fent ismertetett elvek és célok vezéreltek bennünket: az összevethetőség, illetve az új szolgáltatások megjelenítése. (tovább…)

Címkék: ,

Nemzetközi kábítószerügyi konferencia könyvtárosoknak és információs szakembereknek

Kategória: 2010/ 1

Az Elisad tevékenysége

Az Elisad (European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and Other Drugs – Európai Alkohol és Kábítószer-ellenes Dokumentációs Központok és Könyvtárak Szövetsége) 1988-ban alakult meg. Célja az európai könyvtárak, információs szolgálatok és dokumentációs központok közötti együttműködés elősegítése az alkohol és kábítószerek elleni küzdelemben. Feladata továbbá az információs menedzsment technológia használatának támogatása és az addiktológia területén dolgozó szakemberek minőségi információkkal való ellátása. Információkat nyújt könyvtárosoknak és információs szakembereknek szakmai konferenciák, tréningek szervezésével. Elektronikus levelezőlistát üzemeltet, elektronikus folyóiratot jelentet meg.1 A szervezet honlapot működtet (http://elisad.eu), ennek korszerűsítése most van folyamatban. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék