Tartalom

Kategória: 2008/ 6

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Balogh András: “Harmadikutas” kultúrpolitikák a közkönyvtárügyben, avagy a kultúra “mellékhatásairól” kérdezze meg könyvtárosát 3-20

FÓRUM
Bánhegyi Zsolt: Megjegyzések, észrevételek Balogh András dolgozatához 21-24
A MEGYEI KÖNYVTÁRI HÍRADÓKRÓL Sebestyénné Horváth Margit: Könyvtári híradók Zala megyében 25-31

Bánkeszi Katalin: Magyar Digitális Képkönyvtár. Képek a könyvtárból – mindenkinek 32-34
 Turai Hilda: Magyar könyvtárak a határon túl. A magyar olvasók ellátását végző könyvtárak helyzete a környező országokban 34-44
Bartók Györgyi: Határon túl. Új szolgáltatás a Könyvtári Intézet honlapján 44-46

KONFERENCIÁK
Mezey László Miklós: Az új stratégia jegyében. Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája Csongrádon 47-53

PERSZONÁLIA
Pálvölgyi Mihály – Murányi Péter: Tóth Gyula köszöntése 70. születésnapja alkalmából 54-57

KÖNYV
Kégli Ferenc: Régi magyarországi szerzők névjegyzéke 58-60

“Harmadikutas” kultúrpolitikák1 a közkönyvtárügyben, avagy a kultúra mellékhatásairól” kérdezze meg könyvtárosát!

Kategória: 2008/ 6

Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat
vesz elő. Közibük rakja az indigót. Ír.
Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat
vesz elő. Közibük rakja az indigót. Ír.
Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat
vesz elő. Közibük rakja az indigót. Ír.
Kicsavarja a papírt. Húsz éve van a vállalatnál.
 Hideget ebédel. Egyedül lakik. Wolfnénak
hívják. Jegyezzük meg jól: Wolfné. Wolfné.
Wolfné.(Örkény István: Trilla)

Bevezetés. Globális világunk és a könyvtár

Mielőtt belevágnánk a közkönyvtárügy jelenkori helyzetének vizsgálatába, felütésként szeretném megidézni régi jó (olvasótáboros) barátomnak, Kamarás Istvánnak egy sokszor visszatérő rögeszméjét, “Wolfnét”, Örkény egyperces novellájának hősét. Szimbolikus is egyben, hogy a kultúra és a könyvtár sorsáról való diskurzusunkba éppen egy, a modern kort tömören kifejező, sokoldalú értelmezési lehetőséget magába foglaló “kulturális terméket” választottam cikkem apropójául. (tovább…)

Címkék:

Könyvtári híradók Zala megyében

Kategória: 2008/ 6

A MEGYEI KÖNYVTÁRI HÍRADÓKRÓL

Sorozatunkban azokat a rövidebb-hosszabb “bemutatkozó” cikkeket közöljük, amelyek a megyei hálózati híradók múltjáról, jelenéről és jövőjéről tudósítanak. 2007 őszén a szerkesztőség levélben kereste meg a megyei könyvtárak igazgatóit, azzal a kéréssel, hogy maguk számoljanak be vagy éppen lapszerkesztő munkatársuk írjon ismertetést a megye hálózati híradójáról; úgy ahogyan maguk gondolják, úgy ahogyan önmaguk látják lapjukat. Vannak megyék, ahol jelenleg nem is lát napvilágot könyvtári hálózati híradó, vannak megyék, ahonnan visszajelzést sem kaptunk. Ahonnan viszont érkeztek bemutatkozó cikkek – azokat sorra-rendre olvasóink elé tárjuk.

 
“A könyvtárra adott pénz megtérül”
Czine Mihály

(tovább…)

Címkék: , , ,

Magyar Digitális Képkönyvtár – Képek a könyvtárból – mindenkinek

Kategória: 2008/ 6

A Reneszánsz Év programsorozata főként nagyobb rendezvényekből és kiállításokból épül föl, de a kapcsolódó pályázatok lehetőséget adnak számos más ötlet megvalósítására is a kultúra területén, és ezekben a könyvtárak is szerephez jutnak.
Az egyik ilyen lehetőség a Magyar Digitális Képkönyvtár kialakítását célzó felhívás. A pályázat beadási határideje 2008. március 31-e volt, és reményeink szerint május végéig eldől, ki kaphat támogatást a csatlakozásra. (A cikk elkészülte után megszületet a döntés, az összességében 220 millió forintot elnyert intézmények listája az OKM honlapján érhető el. – A szerk.) A létrehozandó szolgáltatás célja a magyar könyvtárakban őrzött képek (plakátok, metszetek, térképek, fényképek, képeslapok stb.), illetve képként digitalizált szöveges dokumentumok (kódexek, oklevelek, kéziratok) széles körű hozzáférhetővé tétele az oktatás és a nagyközönség számára egy központi szolgáltatás keretében, amely egyúttal a könyvtárakban fellelhető értékek megismertetését és népszerűsítését is szolgálja. (tovább…)

Címkék: ,

Magyar könyvtárak a határon túl – A magyar olvasók ellátását végző könyvtárak helyzete a környező országokban

Kategória: 2008/ 6

Történelmi előzmények

Magyarországon csak a XIX-XX. század fordulója táján, kormányzati irányítással kezdődött meg a rendszeres könyvtárfejlesztés – népkönyvtári hálózat kialakításával. Az ekkor Magyarországhoz tartozó, később elcsatolt területeken a könyvtárügy fejlődése hasonló mértékű és ütemű volt, mint az ország többi részén. Erdélyben még 1884-ben megalapították az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyletet (EMKE), amelynek feladatául népkönyvtárak létesítését tűzték ki. Az EMKE mintájára alakult később a Felvidéki, Délmagyarországi és Dunántúli Magyar Közművelődési Egylet is. A vidéki városok közül Kolozsvárott volt a legnagyobb és legjobban működő közművelődési könyvtár, az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtára. A könyvtár állományát a kolozsvári egyetem alapítása után ennek használatára bocsátották, s az így létrejött kettős, közművelődési és egyetemi könyvtár 1919-re a harmadik legnagyobb magyarországi gyűjteménnyé fejlődött. Az egyetem könyvtárát Európa egyik legkorszerűbb könyvtárának tartották. Itt említhető meg, hogy a kolozsvári egyetem volt az első, ahol könyvtártudománnyal is foglalkoztak. (tovább…)

Címkék:

Címkék