Abstracts

241
 

TANULMÁNYOK

 

TÓSZEGI Zsuzsanna: A szövegdigitalizálás döntési folyamata

245

DIPPOLD Péter: A nemzeti bibliográfiák gyűjtőköre, avagy elérhető-e a teljesség?

261

A vakok könyvtári számítógép-használata
(Katsányi Sándor, Pirosné Pető Tímea, Piller Antalné, Várhegyi Ágnes, Nagy Gábor)

269

BÉNYEI Miklós: Kovács Máté, az államtitkár

277

SONNEVEND Péter: Szinnyei József alapítása, a hírlapkönyvtár
idősb SZINNYEI József: Alapítsunk hírlapkönyvtárakat!

285

M. MÁTRAI Györgyi: "A magyar könyvtárügy úttörő mestere" Fitz József reformtörekvései az 1930-as évek Széchényi Könyvtárában

293
VIDA Zoltán (1906–2006) (Kápolnai Iván)
300

KITEKINTÉS

TÓTH Erzsébet: Kísérlet az internetes keresők nyelvi lehetőségeinek felmérésére

303

Ismét egy technikai újdonság: a rádiófrekvenciás azonosító rendszerek könyvtári alkalmazása (Töm.: Mohor Jenő)

312

HAYES, Emma – MORRIS Anne: A közkönyvtárak szabadidős szerepe. Történeti áttekintés és olvasói vélemények (Töm.: Mohor Jenő)

322
GÓRNY Miroslaw – NIKISCH, Jan Andrzej: A lengyel könyvtárak múltja és jelene (Töm.: Mohor Jenő)
333

KÖNYVSZEMLE

Mi van a megaadatbázisok keresőmaszkja mögött?
JACSÓ Péter: Content evaluation of textual CD-ROM and Web databases – Szöveges CD-ROM és webes adatbázisok tartalmának elemzése (Ism.: Dudás Anikó)

339

A könyvtári szolgáltatások értékelése a használók szempontjából
HERNON, Peter – WHITMAN, John: Delivering satisfaction and service quality. A customer-based approach for libraries (Ism.: Bognárné Lovász Katalin)

350

Életrajzi források a helyismereti kutatás számára
KÉGLI Ferenc: Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz. Regionális és lokális életrajzgyűjtemények válogatott, annotált bibliográfiája (Ism.: Gyuris György)

355
Esélyteremtés könyvtári eszközökkel
Európai elvek és tapasztalatok (Ism.: Éger Veronika)
358

Kalauz a történeti múltú szlovákiai könyvtárakhoz
Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku
(Ism.: Dancs Szabolcs)

363

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ*

Könyvtár- és információtudomány
367
 
Könyvtár- és tájékoztatásügy
370
 
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények
389
 
Munkafolyamatok és szolgáltatások
401
 
Tájékoztatási rendszerek
419
 
Vezetés, irányítás
424
 
Felhasználók és használat
433
 
Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés
437
 
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület
439
 
Kapcsolódó területek
444
 
 

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők
:: Vissza az oldal tetejére | Vissza a főoldalra ::