50. évfolyam, 2004. 4. szám

Archívum

 


TARTALOM

Tanulmányok

 

 

 

TÓTH Máté: Hazai ellátórendszerek egy országos vizsgálat
adatainak tükrében  

719

Rezümé

Teljes cikk

POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: Habent fata sua libelli et bibliothecarii
Gyalui Farkas életútja és könyvtártani munkássága

763

Rezümé

 

Teljes cikk

BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta: Segítés és segítség. Projektmunka és
projektszerű működés

795

Rezümé

Teljes cikk

DRÓTOS László – MOLDOVÁN István: Tíz éves az ország első
elektronikus könyvtára

801

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

PAPP István: Külföldi könyvtárosi etikai kódexek áttekintése

807

Rezümé

 

Teljes cikk

FROEHLICH, T. J. : Könyvtárosok és információs szakemberek
(Ism.: Iványi Kristóf)

825

Rezümé

 

Teljes cikk

Az IFLA állásfoglalása a tudományos irodalom és a kutatási  dokumentáció
szabad hozzáféréséről (Ford.: Balogh Anna)

832

Rezümé

 

Teljes cikk

COMBA, Valentina : A publikációk értékelése – a nyomtatott
irodalomtól a szabad hozzáférésig (Töm.: Mohor Jenő)

835

Rezümé

 

Teljes cikk

BJÖRK, Bo-Christer : Szabad hozzáférés a tudományos publikációkhoz:
akadályok a  változások útjában (Töm.: Koltay Tibor)

841

Rezümé

 

Teljes cikk

NIESSEN, James P. : Német nyelvű könyvek beszerzése három budapesti nagykönyvtárban.
1900 és 1990 között. Kulturális viszonyok és könyvtári szereposztás.
1. rész: 1900–1945.

851

Rezümé

 

Teljes cikk

KOVÁCS Valéria: Múzeumok az interneten

861

Rezümé

 

Teljes cikk
 

KÖNYVSZEMLE

A hely szelleme és a szellem helyigénye: azonos célok, különböző műfajok a „Továbbképzés felsőfokon” két kötetében

BÉNYEI Miklós: Genius loci – A helyismereti tevékenységről;
URBÁN László: Könyvek a térben (Ism.: Mohor Jenő)

865

Rezümé

 

Teljes cikk

Szociális kompetenciák mint vezetési- és menedzsmentkvalifikáció

Soziale Kompetenzen als Leitungs- und Managementqualifikation. Dokumentation einer Tagung. (Hrsg. von Gerd Paul.) (Ism.: Éger Veronika)

870

Rezümé

 

Teljes cikk

Elektronikus közép-európai kaleidoszkóp

Drehscheibe E-Mitteleuropa. Information, Pruduzenten, Vermittler,
Nutzer. (Hrsg. Eveline Pipp.) (Ism.: Éger Veronika)

873

Rezümé

 

Teljes cikk

VÁLOGATÁS AZ OSZK GYARAPODÁSÁBÓL

 

   

Magyar könyvek bolgárul (Hargitai Gáborné)
Hungarian books published in Bulgaria. (Hargitai, R.)

876

   

Az AGAPÉ Kiadó szerepe a határon túli irodalom beszerzésében (Hargitai Gáborné)
Books published by AGAPE Publisher. (Hargitai, R.)

879

   

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

883–973* 

   

Könyvtár- és információtudomány

883

 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

887

 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

900

 

Munkafolyamatok és szolgáltatások

911

 

Tájékoztatási rendszerek

941

 

Vezetés, irányítás

945

 

Felhasználók és használat

950

 

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

960

 

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

965

 

Kapcsolódó területek

972

 

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek