50. évfolyam, 2004. 3. szám

Archívum

 


TARTALOM

Tanulmányok

 

 

 

KATSÁNYI Sándor: Indexek, könyvzúzdák, könyvtárosok
Könyvkivonások a Fővárosi Könyvtárban 1945–1950 között

513

Rezümé

 

Teljes cikk

VIDRA SZABÓ FerencPÉTERFI Rita: Félelmek és szükségszerűségek
Egy könyvtári marketingvizsgálat tanulságai

525

Rezümé

 

Teljes cikk

KOVÁCS Valéria: A Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárának Muzeális
Értékű Dokumentumgyűjteménye

547

Rezümé

 

Teljes cikk

DUDÁS Anikó: Thomas Hyde (1674), Domanovszky (1974), a Frankfurti
Alapelvek (2003) és a katalógus kollokatív funkciójának összefüggései

559

Rezümé

 

Teljes cikk

KITEKINTÉS

BERKE Barnabásné: Párizstól Frankfurtig és tovább…
Beszámoló az IME ICC tevékenységéről

581

Rezümé

Teljes cikk

Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekről. Az IFLA szakértők
I. Tanácskozása által elfogadott tervezet a Nemzetközi Katalogizálási
Szabályzatról (2003. Frankfurt)
(Ford.: Berke Barnabásné)

587

Rezümé

 

Teljes cikk

Szójegyzék (Az IME CC által 2004. április 2-ig érkezett észrevételekre
alapozott jegyzék
) (Ford.: Berke Barnabásné) 

593

Rezümé

 

Teljes cikk

KURUC Imréné: Gondolatok az új európai/nemzetközi könyvtári
statisztikai szabványról

597

Rezümé

 

Teljes cikk

BATT, Adie: A könyvtár integráló szerepe: a croydoni megoldások
(Ford.: Murányi Lajos)

599

Rezümé

 

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

 

„A kartotékok tudnak mindent!”

KRAJEWSKI, Markus: Zettelwirtschaft die Geburt der Kartei aus dem Geiste der Bibliothek
(Ism.: Sipos Anna Magdolna)

607

 

Rezümé

 

Teljes cikk

A magyar könyvkultúra szolgálatában. A Számmer nyomdász-család históriája

FRIGYIK Katalin: Typis Számmerianis. A Számmer nyomdászcsalád
története és a nyomtatványok bibliográfiája 1794–1920
(Ism.: Bényei Miklós)

613

 

Rezümé

 

Teljes cikk

Internethasználat a könyvtárakban

STURGES, Paul: Public Internet access in libraries and information services
(Ism.: Koltay Tibor)

617

 

Rezümé

 
 

Teljes cikk

Iskolai médiatár a tanulási folyamatban

Die Schulmediothek im Unterrichtsprozess (Red. Niels Hoebbel)
(Ism.: Éger Veronika)


619

 

Rezümé

 

Teljes cikk

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

173–279* 

   

Könyvtár- és információtudomány

623

 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

626

 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

646

 

Munkafolyamatok és szolgáltatások

656

 

Tájékoztatási rendszerek

677

 

Vezetés, irányítás

680

 

Felhasználók és használat

685

 

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

690

 

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

696

 

Kapcsolódó területek

704

 

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek