Ahogyan mi láttuk

Kategória: 2010/ 9

Könyvtár szakos hallgatókkal a vándorgyűléseken II. rész

A SZAKMAI KONFERENCIÁK TEHETSÉGGONDOZÁSBAN ÉS PÁLYASZOCIALIZÁCIÓBAN BETÖLTÖTT SZEREPE – A VÁNDORGYŰLÉS PÉLDÁJA AZ EGRI TAPASZTALATOK SZERINT

Fejlesztés és tehetséggondozás az Eszterházy Károly Főiskolán

Lassan két évtizede, hogy felsőoktatási intézményeinkben egy-egy korosztály lényegesen szélesebb rétege tanul, mint korábban. Ez igen heterogén összetételű tanulócsoportokat jelent. A hallgatók között nagy különbségek vannak, különösen a tanulási eredményességüket és további pályájukat meghatározó szellemi munka technikájának birtoklása terén. Ismereteik és készségeik szintjét nemcsak egyéni képességeik befolyásolják, hanem korábbi iskoláik minősége, településeinek oktatási, kulturális infrastruktúrája, az adott régió fejlettségi színvonala stb. Ezért a vidéki – elsősorban, tömegesen a térség továbbtanulni szándékozó polgárait vonzó – felsőoktatási intézményekben különösen nagy szerepe van mind a felzárkóztatásnak, mind a tehetséggondozásnak. (tovább…)

Címkék: ,

Ahogyan mi láttuk

Kategória: 2010/ 8

Könyvtár szakos hallgatókkal a vándorgyűléseken I. rész

Szakemberek sora értékelte szakfolyóiratainkban a vándorgyűléseket, rajtuk keresztül a könyvtáraink helyzetét, hivatásunk állapotát. Most ehhez a képalkotáshoz csatlakozunk ezzel az írással. Nem véletlen a többes szám használata! A cikk “társszerzői” azok a hallgatók, akik az MKE inspiráló hatására és pályázatának köszönhetően is az egri Eszterházy Károly Főiskola növendékeiként az elmúlt években tagjai lettek az Egyesületnek, és részt vettek a vándorgyűléseken.
A kollégák részéről már e rendezvényeken megnyilvánuló érdeklődés és immár három év tapasztalatai sarkalltak arra, hogy leírjam gondolataimat. Remélem, sokak kíváncsiságát elégítem ki, amikor hallgatóink írásaiból idézve, a pálya peremén, még részben a kívülállók szemével látott tükörképünk vizsgálatához nyújtok diákjaink segítségével töredékeket, miközben a konferenciák, többek között a vándorgyűlések képzésben és pályaszocializációban betöltött szerepét vizsgálom. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék