Tartalom

Kategória: 2016/ 5

Könyvtárpolitika
Királyné Dorogi Edina – Péterfi Rita: Mi a szösz? Kicsiknek a könyvtárról

Műhelykérdések
Csombor Erzsébet: Előadássorozat a történelmi regényrő

História
Pogányné Rózsa Gabriella: A hazai könyvtáros tanfolyamok vázlatos története

Napló
Sonnevend Péter: Ötven év ­­ ötezer szóban

Könyv
Tóth Béla István „Hittük, hogy a kutatócsoportra szükség van”
Mezey László Miklós: Két szentesi helyismereti kiadvány
Bényei Miklós: Újraolvasva (5) Timur és csapata

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2016/ 5

„A pedagógusok számára gyermekkönyvtárosaink könyvajánló listákat állítottak össze. Tisztában
voltunk vele, hogy ez csak részmegoldás, hiszen ebben a formában kicsi az esélye annak, hogy a
könyvtárat nem használó szülőkhöz is eljut az információ. Szembe kellett néznünk azzal az
általános jelenséggel, amely bennünket is érint, vagyis hogy csökken a könyvtári helyben
használatok száma. Cselekvési tervet készítettünk ezek számának növelésére, többek között célként
tűztük ki – az óvodák közvetítésével – a könyvtárat nem használó szülők és nagyszülők
megszólítását.” (Királyné Dorogi Edina – Péterfi Rita) (tovább…)

Mi a szösz? – Kicsiknek a könyvtárról

Kategória: 2016/ 5

A Pest Megyei Könyvtár olvasást és könyvtárhasználatot népszerűsítő kiadványa

Az előzményekről

Számunkra, könyvtárosok számára magától értetődő az a megállapítás, amely szerint az olvasásfejlesztésben az iskola mellett a legfontosabb intézmény: a könyvtár. Kérdéses azonban, hogy erről a bennünket körülvevő társadalom is így vélekedik-e. (tovább…)

Címkék: ,

Előadássorozat a történelmi regényről

Kategória: 2016/ 5

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár igazi közösségi térré formálódott az elmúlt években. Klasszikus könyvtári feladatai mellett hosszú ideje szervezi a Könyvtári beszélgetések és a Köztünk élnek sorozatokat. A Könyvtári beszélgetések sorozatban a magyar kultúra, tudomány, vallás, sport az országban is ismert, jelentős személyiségeit hívja meg a könyvtár. A meghívás apropója gyakran az illető személy könyve, így a rendezvény könyvbemutató szerepet is betölt. (tovább…)

Címkék: , ,

A hazai könyvtáros tanfolyamok vázlatos története a régi századfordulótól a Rákosi-korszakig

Kategória: 2016/ 5

Jelen dolgozat a Rákosi-korszak magyarországi könyvtárügyét feldolgozó és a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosban Sonnevend Péternek, a kutatócsoport összehívójának és összetartójának megjelent írásában meghirdetett projekt1 része, egy nagy kutatás egyik témaköré­nek feldolgozása. A könyvtáros képzés történetének átfogó feldolgozása a rendelkezésre álló, még csak töredékeiben feltárt levéltári források hatalmas mennyisége miatt szétfeszíti egyetlen – folyóiratban közölhető méretű – tanulmány terjedelmi kereteit, így ez a dolgozat csak a tanfolyamok históriáját mutatja be, a felsőoktatási könyvtár szakos képzés megteremtésének, ki- és átalakulásának eseményeiről ezen írás testvér-párja tudósít.2 (tovább…)

Címkék: ,

Ötven év – ötezer szóban

Kategória: 2016/ 5

Az ötven évvel ezelőtti tavaszon nagyon elfoglalt voltam. Szerveztem egyetemi csoportom érdeklődő tagjai számára egy szép felvidéki utat (Kassa, Eperjes, Késmárk, Bártfa), orosz szakosként pályáztam egy ösztöndíjas moszkvai tanévre, gyűjtöttem a Cserépfalvi Kiadóról készítendő dolgozatomhoz az anyagot korábbi munkahelyemen, a nemzeti könyvtár hírlaptárában. A pályázatot elnyertem, ősszel indultunk ötvenen a Lomonoszov Egyetemre. Ismertebb társaim voltak: Aczél Endre (újságíró), Szántó Péter (OMIKK, TMT), Balázs-Piri Krisztina (újságíró). (tovább…)

Címkék:

„Hittük, hogy a kutatócsoportra szükség van”

Kategória: 2016/ 5

A Központi Statisztikai Hivatal könyvtára 2014-ben Fülöp Ágnes és Rózsa Dávid szerkesztésében indította útjára önálló, új sorozatát, A statisztika történeteit, amelyben a szerkesztői célkitűzések szerint a statisztikai kutatásokhoz szorosan illeszkedő tudomány- és intézménytörténeti tematika mentén haladva monográfiákat, tanulmány- és szöveggyűjteményeket kívánnak megjelentetni. Törekvésük első eredménye a Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből – alcíme szerint Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig – jelentős szakmai visszhangot váltott ki. Sőt, a szakmai sajtó mellett a közmédia is hírt adott a vaskos, több mint 800 oldalas kötet megjelenéséről.  (Lapunk ismertetése – Vasbányai Ferenc tollából – a 3K 2015. évi 5. számában jelent meg. – A szerk.) (tovább…)

Címkék:

Két szentesi helyismereti kiadvány

Kategória: 2016/ 5

Régi szakmai közhely, hogy minden közkönyvtár az adott település helyismereti dokumentumainak gyűjtőhelye és a helytörténeti kutatások műhelye. A vizsgálódások eredményeiből viszont csak úgy válhat szűkebb vagy tágabb körű szellemi erőforrás, ha azokat publikálják, ha az érdeklődők számára hozzáférhetővé teszik. Ebből adódóan számos könyvtár – alkalmi vagy rendszeres – kiadói tevékenységet is folytat, hogy közreadja a település múltjából föltárt tudást. (tovább…)

Címkék:

Újraolvasva – hatvan-hatvanöt év múltán

Kategória: 2016/ 5

[5.] Timur és csapata

Mindmáig megőrzött gyermekkori olvasónaplómban az első bejegyzés a nálunk is népszerű szovjet-orosz ifjúsági regényről, Arkagyij Petrovics Gajdar (1904-1941) művéről szólt. A dátum is szerepel a kis füzetben: 1953. december 10-13., vagyis ezeken a napokon forgattam a vékony kötetet. Ekkor már az általános iskola felső tagozatába jártam, ötödik osztályos tanulóként. Ha jól emlékszem – mert minden egyéb nyom elkallódott, beleértve az elismerő oklevelem is –, a Magyar Rádió gyermekműsora a karácsony előtti, tehát a téli szünetet megelőző napokban hirdetett pályázatot A legjobb barát címmel. (tovább…)

Címkék:

Címkék