Cselekvő közösségek – Brüsszeli tanulmányút1

Kategória: 2018/12

Bevezető

A bevezetőben a tanulmányút során felkeresett intézményekről teszek röviden említést, majd azt követően kiemelem és tárgyalom a számomra legjelentősebbnek tűnő intézményt, annak célkitűzéseit, célcsoportját, a projektben való részvételét, módszereit és feladatait. Továbbá ismertetem, hogyan és milyen eszközökkel tudnám saját intézményünkben alkalmazni a módszereket, az adott településre adaptálva.

A tanulmányút első napján, november 14-én délelőtt 10-kor a CEV (European Volunteer Center) Európai Önkéntesség Központjában megismerhettük az intézmény 2017. évi tevékenységét, melynek középpontjában az önkéntesség áll, szoros kapcsolatban vannak az Önkéntes Központi Alapítvánnyal. Ernyőszervezet, tagjai más önkéntes szervezeteknek, ezáltal láthatóvá teszik, és egyben hangot adnak az önkéntesség elvének. (tovább…)

Címkék: ,

Partnerségben a könyvtárral

Kategória: 2018/12

Partnerségben a könyvtárral – In Partnership with Libraries címmel került megrendezésre a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) II. nemzetközi tudományos konferenciája 2018. október 15–16-án, Debrecenben. (tovább…)

Címkék: ,

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt ismertetője

Kategória: 2017/ 4

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (EFOP) támogatott kiemelt projekt 2016. szeptember 16-án kezdte meg működését. A záró dátum 2019. szeptember 15. Azaz a projekt három év időtartamú.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. prioritásán belül az 1.3. intézkedés témája a társadalmi együttélés erősítése, melynek fő célja az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, valamint a társadalmi és közösségi szerepvállalás ösztönzése, a romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, a fiatal felnőttek és idősebb generációk társadalmi integrációjának elősegítése. (tovább…)

Címkék: , ,

Közösségépítés a könyvtárban – jó gyakorlatok

Kategória: 2017/ 4

A könyvtár az egyik legrégebbi intézménytípus, amely a történelem változásaival állandóan újabb és újabb szerepeket, attitűdöket vett fel. Jóllehet a történelmi múltban jórészt az elit intézményei voltak, az írástudás elterjedésével és a polgárosodással együtt megjelentek az igények a legszélesebb rétegeket megszólító közkönyvtárakra is. A könyvtárak hosszú története és a fennmaradásuk legfőbb záloga az, hogy funkciórendszerük állandó újragondolásával ezek az intézmények tartósan képesek voltak relevánsak maradni az emberek számára. A kulcs a társadalom igényeinek folyamatos szem előtt tartása és a szolgáltatások állandó újragondolása. (tovább…)

Címkék: , , ,

Címkék