Tartalom

Kategória: 2017/ 4

Fehér Miklós: Üzenet

Arapovics Mária – Fehér Miklós: A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016_00001 projekt ismertetője

Csobán László – Farkas Fruzsina – Szöllősi Gréta: Közösségépítés a könyvtárbuszon

Bedekovity Zóra: Szépkorúak könyvtári ellátása a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárba

Paraginé Tóth Edina: EGYÜTT. KERESD – MUTASD – ISMERD FEL – Múltidézés Zákányszéken

Elina Lehtonen: Koilliskeskus – kerületi jóléti központ mindenkinek

Béres Judit –Nagy Andor –Tóth Máté: Közösségépítés a könyvtárban – jó gyakorlatok

Üzenet

Kategória: 2017/ 4

Rendhagyó 3K-számot tart a kezében, kedves Olvasó!

Ennek a számnak a közreadása mérföldkövet jelenthet a települések közösségvezérelt életének, ebben a könyvtáros szerepének a kialakításában. De ezen túl mérföldkövet a kultúra közösségi erőforrásként történő hasznosulásában, a települési könyvtár közösségen belüli új szerepének meghatározásában, ennek a szerepnek a láttatásában, a könyvtár, a múzeum, valamint a közművelődés kapcsolatrendszerének új, egymás létét tápláló, valós együttműködésben megjelenő értelmezésében. (tovább…)

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt ismertetője

Kategória: 2017/ 4

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (EFOP) támogatott kiemelt projekt 2016. szeptember 16-án kezdte meg működését. A záró dátum 2019. szeptember 15. Azaz a projekt három év időtartamú.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. prioritásán belül az 1.3. intézkedés témája a társadalmi együttélés erősítése, melynek fő célja az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, valamint a társadalmi és közösségi szerepvállalás ösztönzése, a romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, a fiatal felnőttek és idősebb generációk társadalmi integrációjának elősegítése. (tovább…)

Címkék: , ,

Közösségépítés a könyvtárbuszon

Kategória: 2017/ 4

Baranya megye az ország legdélebbi megyéje, jellemzően aprófalvas településszerkezetű, 301 községből áll, az 500 fő alatti települések száma 209, ezek közül 98 településen 200 főnél is kevesebben élnek.1 A könyvtárbuszos szolgáltatásban részesülő falvakban (58 település) mindenhol 1500 fő alatti a lakosságszám, de csupán 26%-ában laknak 500 főnél többen. A 2015-ben kiadott KSZR-ajánlás szerint az 500 lakos alatti településeken könyvtárbuszos szolgáltatás ajánlott, így a megye ellátásában fontos szerepet tölt be a jelenlegi két jármű.2 (tovább…)

Címkék:

Szépkorúak könyvtári ellátása a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban

Kategória: 2017/ 4

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár Tolna megye második legnagyobb közkönyvtára. Olvasóit heti 5 napon, összesen 44 órán keresztül várja (vasárnap és hétfőn zárva tart).

A könyvtár székhelyén a 14 év feletti olvasók vehetik igénybe a szolgáltatásokat: kölcsönző, olvasóterem, folyóiratolvasó, médiatár és a helytörténeti gyűjtemény található itt. Továbbá lehetőség van számítógép- és internethasználatra, irodai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, laminálás stb.) igénybe vételére. (tovább…)

Címkék: ,

EGYÜTT. KERESD – MUTASD – ISMERD FEL

Kategória: 2017/ 4

Múltidézés Zákányszéken

A ZakaHom-e Egyesület, valamint a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében 2007-ben indultak el a Múltidéző vetítések, melyek az egyesület hagyományteremtő rendezvényei körébe tartoznak. Céljaink összetettek voltak: az S8-as filmek, videofelvételek, fotók digitalizálásával az archív anyagok tartós megőrzését, feltárását és rendszerezését szerettük volna biztosítani, a nyilvános vetítésekkel pedig a gyűjtemény vizuális közkinccsé tételére és a közösségépítésre törekedtünk. (tovább…)

Címkék: , ,

Koilliskeskus – kerületi jóléti központ mindenkinek

Kategória: 2017/ 4

Tampere Finnország harmadik legnagyobb városa, alig több mint 228 000 lakossal. Tampere régiójának pedig közel félmilliós lakossága van. A Pirkanmaa Regionalis Könyvtárhoz tartozó tamperei városi könyvtári hálózat a finnek jellegzetes madaráról, a siketfajdról elnevezett Metso Központi Könyvtárból, valamint tizenhárom fiókkönyvtárból áll, ezekből négy kerületi könyvtár, kettő mobil könyvtár, három pedig számítógépes oktatási központ. (tovább…)

Címkék: , ,

Közösségépítés a könyvtárban – jó gyakorlatok

Kategória: 2017/ 4

A könyvtár az egyik legrégebbi intézménytípus, amely a történelem változásaival állandóan újabb és újabb szerepeket, attitűdöket vett fel. Jóllehet a történelmi múltban jórészt az elit intézményei voltak, az írástudás elterjedésével és a polgárosodással együtt megjelentek az igények a legszélesebb rétegeket megszólító közkönyvtárakra is. A könyvtárak hosszú története és a fennmaradásuk legfőbb záloga az, hogy funkciórendszerük állandó újragondolásával ezek az intézmények tartósan képesek voltak relevánsak maradni az emberek számára. A kulcs a társadalom igényeinek folyamatos szem előtt tartása és a szolgáltatások állandó újragondolása. (tovább…)

Címkék: , , ,

Címkék