Tartalom – 2018/12

Kategória: 2018/12

Könyvtárpolitika
Pap Dávid Zoltán – Szüts Etele: A virtuális Baranya felépítése. A Helyismereti Gyűjtemény mint digitális tartalomszolgáltató

Műhelykérdések
Gál Andorné: Cselekvő közösségek. Brüsszeli tanulmányút

Konferenciák
Sághi Ilona: Partnerségben a könyvtárakkal
Horváth Tamás: Kert – közösség – könyvtár. Beszámoló a Mezőgazdasági Könyvtár programjáról
Németh Márton: A webarchiválás nemzetközi környezete. Mozaikok az IIPC 2019 kongresszusról

História
Borbé Levente: Biblioterápiás foglalkozás a székelyföldi Márton Áron Főgimnáziumban
Istók Anna: „Kamaszhíd” Kamaszkönyvtár nyílt Gödöllőn

Könyv
Béres Judit: Új utakon az olvasók felé. Hagyomány és innováció a nagykanizsai városi könyvtárban
Németh Márton: Digitális Bölcsészet. Gondolatok egy új nyílt hozzáférésű, interdiszciplináris e-folyóirat születése kapcsán

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2018/12

„A 2010-es évek derekán, a gyűjtemény még mindig a 20. század közepén megfogalmazott elvek és elvárások szerint élte mindennapi életét. Ezek az egységek szerte az országban azért jöttek létre, hogy a megyéjükre vonatkozó hagyományos papíralapú dokumentumokat gyűjtsék és archiválják, lehetőleg az idők végezetéig. Ez egyfajta múzeumi szekciót eredményezett a megyei könyvtárakon belül, ahol a fent említett funkciók mindig is megelőzték a szolgáltatásit. Azonban a mai magyar könyvtári szakmában már (evidenciaként kezelik) elvárt igény, hogy a könyvtári állományok és a szolgáltatási rendszerek fejlesztésében követni kell a digitalizációs trendeket, igazodva a gyökeresen megváltozott olvasási és információkeresési szokásokhoz. A hazai könyvtárak küldetése – és a helyismereti gyűjteményeké szintén – az, hogy a digitális Magyarországba is átmentsék (átörökítsék) és lehetőleg online is szolgáltassák a nemzeti kulturális értékeket. A fentiek értelmében a gyűjtemény 2016 óta fokozatos koncepcióváltáson esett, illetve esik át.” (Pap Dávid Zoltán – Szüts Etele) (tovább…)

A virtuális Baranya felépítése

Kategória: 2018/12

A Helyismereti Gyűjtemény mint digitális tartalomszolgáltató

A Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében a Baranya megyével kapcsolatos helytörténeti értékek gyűjtése és megőrzése az 1960-as évek közepén indult. A Gyűjtemény Önálló szervezeti egységként 1989 óta végzi a korszakokon átívelő tevékenységét. Mára mintegy 18.000 kötetnyi könyvvel, 10.000 kötetnyi folyóirattal, 25.000 fotóval és képeslappal, helyi rádiós és televíziós felvételekkel várjuk a megye története iránt érdeklődő olvasóinkat Pécsett, a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont első emeletén. (tovább…)

Címkék: , ,

Cselekvő közösségek – Brüsszeli tanulmányút1

Kategória: 2018/12

Bevezető

A bevezetőben a tanulmányút során felkeresett intézményekről teszek röviden említést, majd azt követően kiemelem és tárgyalom a számomra legjelentősebbnek tűnő intézményt, annak célkitűzéseit, célcsoportját, a projektben való részvételét, módszereit és feladatait. Továbbá ismertetem, hogyan és milyen eszközökkel tudnám saját intézményünkben alkalmazni a módszereket, az adott településre adaptálva.

A tanulmányút első napján, november 14-én délelőtt 10-kor a CEV (European Volunteer Center) Európai Önkéntesség Központjában megismerhettük az intézmény 2017. évi tevékenységét, melynek középpontjában az önkéntesség áll, szoros kapcsolatban vannak az Önkéntes Központi Alapítvánnyal. Ernyőszervezet, tagjai más önkéntes szervezeteknek, ezáltal láthatóvá teszik, és egyben hangot adnak az önkéntesség elvének. (tovább…)

Címkék: ,

Partnerségben a könyvtárral

Kategória: 2018/12

Partnerségben a könyvtárral – In Partnership with Libraries címmel került megrendezésre a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) II. nemzetközi tudományos konferenciája 2018. október 15–16-án, Debrecenben. (tovább…)

Címkék: ,

Kert – közösség – könyvtár

Kategória: 2018/12

Beszámoló a Mezőgazdasági Könyvtár programjáról

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett Országos Könyvtári Napok mottója 2018-ban Könyvtárak – közös tudás – közösségi hozzáférés volt. Ezen belül öt témakörre koncentráltak: családbarát könyvtár, tudásátadás – tudásegyesítés, könyvtári kreatívok, olvasó-sokk, örökség és emlékezet. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Mezőgazdasági Könyvtárában tudásátadás – tudásegyesítés témakörben, október 3-án került sor a Kert – közösség – könyvtár című rendezvényre. Az eseményt Lükőné Örsi Gabriella könyvtári főigazgató-helyettes nyitotta meg, aki elmondta, hogy a rendezvényen a kertészet és a pedagógiai tudományok legkülönfélébb területei találkoznak. A több mint négy órás programon hat előadó beszélt a kert és a közösség, az iskola, a könyvtár kapcsolatáról. (tovább…)

Címkék: ,

A webarchiválás nemzetközi környezete

Kategória: 2018/12

Mozaikok az IIPC 2019 kongresszusról

Elsőként áttekintést adunk a webarchiválás nemzetközi hátterét adó International Internet Preservation Consortium (IIPC) szervezetéről1, az OSZK szerepéről a konzorcium munkájában, valamint szemelgetünk a konzorcium idei évi, Új-Zélandon megrendezett kongresszusán felmerült témakörök közül. (tovább…)

Címkék: ,

Biblioterápiás foglalkozás a székelyföldi Márton Áron Főgimnáziumban

Kategória: 2018/12

A biblioterápia módszerét csak könyvekből, illetve a világhálóra feltett anyagokból ismertem. Mint megtudtam, Erdélyben még egyáltalán nincs elterjedve a könyvek általi gyógyítás művészete. Megkérdezve a kollégákat megtudtam, hogy néhányan próbálkoztak ezzel a lehetőséggel. A közeljövőre nézve egyre többen szeretnének foglalkozást indítani minálunk. (tovább…)

Címkék: , ,

„Kamaszhíd”

Kategória: 2018/12

Kamaszkönyvtár nyílt Gödöllőn

2018. október 12-én adtuk át ünnepélyesen az ország legújabb kamaszkönyvtárának kulcsát a Gödöllői Városi Könyvtárban. A Kamaszhíd fontos mérföldkő intézményünk életében, a 2014 óta Minősített Könyvtári Címmel rendelkező városi könyvtár munkatársai éppen azt bizonyítják ezzel, hogy a folyamatos gondolkodás, tervezés, fejlesztés, szolgáltatás-innováció az alapja a teljesítménynek. (tovább…)

Címkék: ,

Új utakon az olvasók felé

Kategória: 2018/12

Hagyomány és innováció a nagykanizsai városi könyvtárban

Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatta, hogy akármilyen szakmai fórumon nyilvánuljanak is meg, a nagykanizsai könyvtáros kollégák innovatívak, kreatívak és mindenekelőtt olvasó- és felhasználóbarát megoldásokat találnak szolgáltatásaik fejlesztése során. Bizonyára a könyvtárvezetők lendületének, emberségének és vállalkozó szellemiségének is köszönhető, hogy hasonló filozófiával dolgozó kollégákat tudtak maguk köré gyűjteni, akik számára a könyvtárosság értelmes alkotómunkának tekinthető, és sosem azon sopánkodnak, hogy mit miért nem lehet megoldani. (tovább…)

Címkék:

Digitális Bölcsészet – Gondolatok egy új nyílt hozzáférésű, interdiszciplináris e-folyóirat születése kapcsán

Kategória: 2018/12

A magyarországi bölcsész elektronikus folyóirat palettán egy nagyon ígéretes kezdeményezés tűnt fel. Egyrészt azért ígéretes, mert széleskörű intézményi összefogáson alapul. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének, valamint könyvtárak, múzeumok, egyetemi tanszékek munkatársaiból áll össze a szerkesztői gárda. A digitális kiadói felületet pedig az ELTE Egyetemi Könyvtár biztosítja, az itthon még – különösen a bölcsészet területén – nem túl elterjedt Open Journal System (OJS) platformon keresztül. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék