Tartalom – 2020/10

Kategória: 2020/10

Évforduló
Pőcze Márta – Sándorné Támcsu Tímea: 20 éves az Óbudai Platán Könyvtár.
Út a szakszervezeti könyvtártól a közkönyvtárig

Konferenciák
Bódog András: Webinárium a mesterséges intelligencia könyvtári alkalmazásáról
(AI: Empowering Libraries & Making It Real, United Kingdom Serials Group)

Bódog András: Közösségek és szervezetek. Társadalmiasítás a kulturális intéz-
mények gyakorlatában (Közösségek és szervezetek, Pécsi Tudományegyetem)

Tanulmány
Balogh András: A könyvtári tájékoztatás hermeneutikai vázlata. (Kitekintéssel
a természettudományos-műszaki tájékoztatásra)

Könyv
Arany-Nagy Zsuzsanna: Hogyan nevelj olvasóvá?
(Együtt az olvasóvá nevelésért! Szerk. Gombos Péter és Péterfi Rita)

Samu Botond Gergő: Sorsfordító évtizedek térképeken, avagy miről mesélnek
a kartogramok? (A számontartott nemzet. A Trianon előtti és utáni évtizedek Magyar-
országa statisztikai térképeken. Szerk. Rózsa Dávid, Rovács Barna)

Dóra László: Attenborough, a felfedező és kalandor
(David Attenborough: Egy ifjú természettudós történetei: állatkerti gyűjtőutak;
Utazások a világ túlsó felére: egy ifjú természettudós újabb történetei)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2020/10

„A Platán Könyvtár 2000-ben került igazán abba a helyzetbe, amikor már nem a puszta fennmaradásért kellett küzdenie, megtalálta biztos fenntartóját, szervezeti keretét, épületét és nem utolsósorban költségvetési hátterét. […] 2007-ben… elindította Könyvet Házhoz szolgáltatását és külön gyerekkönyvtári részleg került kialakításra a központi könyvtárban, hogy a legkiseb­bek is élvezettel és számukra megfelelően használhassák a könyvek birodalmát, és megkedveljék a betűk és tudományok világát. […] A Platán Könyvtár már nem csupán egy könyvkölcsönző hely, hanem a kerület egyik fontos kulturális bázisa, ahol minden korosztály változatos és vonzó programokból válogathat. A gyerekkönyvtár, a 12+ részleg és a drámapedagó­gián alapuló könyvtárhasználati foglalkozás fontos eszköze volt annak, hogy a gyerekek is megszólítva érezzék magukat, hiszen a közönség nem elhanyagolható részét ők teszik ki. Egyrészt hozzák a szüleiket, akik nemcsak a gyerek számára találnak programot, másrészt ők maguk is visszatérnek egyetemistaként, fiatal szülőként is. […] Az Óbudai Platán Könyvtár nemcsak a minőségirányítási módszertan beve­zetése mellett köteleződött el 2016-ban, hanem célként tűzte ki a zöld szemléle­tű könyvtárrá válást is, ami 2018-ban, a fiókkönyvtár költözésével teljesedhetett ki.” Pőcze Márta – Sándorné Támcsu Tímea: 20 éves az Óbudai Platán Könyvtár. Út a szakszervezeti könyvtártól a közkönyvtárig (tovább…)

20 éves az Óbudai Platán Könyvtár

Kategória: 2020/10

Út a szakszervezeti könyvtártól a közkönyvtárig

Az Óbudai Platán Könyvtár jelenlegi székhelyén húsz éve gyűjt, rendszerez és szolgáltat a III. kerület és vonzáskörzete változó információs igényei szerint. Az évforduló alkalmából visszaemlékeztünk, hogyan vált intézményünk az évek során szakszervezeti könyvtárból közkönyvtárrá. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , ,

Webinárium a mesterséges intelligencia könyvtári alkalmazásáról

Kategória: 2020/10

2020. szeptember 24-én az Egyesült Királyságbeli Időszaki kiadványok Csoportja (United Kingdom Serials Group) webináriumot rendezett AI: Empowering Libraries & Making It Real (MI: a könyvtárak megerősítése & tegyük valósággá!) címmel, a téma a mesterséges intelligencia (MI) könyvtári felhasználása volt. (tovább…)

Címkék: , , , , ,

Közösségek és szervezetek

Kategória: 2020/10

Társadalmiasítás a kulturális intézmények gyakorlatában

2020. november 4-én a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézete az MTA PAB Könyvtár- és Művelődéstudományi Munkabizottságával és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal, valamint a PTE BTK Társadalmi Befogadás Szakkollégiumával karöltve online konferenciát szervezett Közösségek és szervezetek címmel. Az informatikus könyvtáros szakma a témához kapcsolódóan a Társadalmiasítás a kulturális intézmények gyakorlatában – átadható-e az irányítás a közönségünknek? című szekcióval kapcsolódott be az eseménybe, amelynek vezetője és moderátora dr. Tóth Máté egyetemi adjunktus volt. (tovább…)

Címkék: , , , , , , ,

A könyvtári tájékoztatás hermeneutikai vázlata

Kategória: 2020/10

(Kitekintéssel a természettudományos-műszaki
tájékoztatásra)

A lehetőség, hogy a másiknak igaza van
– ez a hermeneutika lelke.

Korunk könyvtárát, – éppúgy ahogy a mindennapiságot, a „világban-való-létet” – a technikai-digitális valóságkonstrukció („technische-digital Wirklichkeits­konst­ruk­tion”) hatja át. Maga a könyvtár, a könyvtári üzem (vagyis az olvasókat kiszolgáló logisztikai háttér) nagyrészt digitalizált technológiai háttérrel fut, szolgáltat, melyben – dacára a virtuális szövegvalóságok és könyvtári szolgáltatások koronavírus által is gyorsítva sokasodó jelenlétének – a könyvtárosok és olvasók fizikai jelenléte továbbra sem kikapcsolható emberi tényezője a könyvtári világnak. (tovább…)

Címkék: , , , , ,

Hogyan nevelj olvasóvá?

Kategória: 2020/10

 

Együtt az olvasóvá nevelésért! / szerk. Gombos Péter és Péterfi Rita ; [ill. Kyrú] ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. – Budapest : FSZEK, 2019. – 79 p. : ill., főként színes ; 24 cm

 

 

 

 

 

 

 

Bevezetés

Az írásunk témájául szolgáló tanulmánykötet, amely „Az én könyvtáram” program kiadásában jelent meg nyomtatásban és elektronikusan[1], lényegében egy alig 70 oldalas kiadvány, amely a méreteihez képest olyan fontos témákkal foglalkozik, mint a könyv- és könyvtárhasználat, szövegértés, szövegalkotás, valamint az olvasás. A tanulmányokat hozzájuk kapcsolódó válogatott mintaprogramok, ha úgy tetszik jó gyakorlatok ajánlólistái, valamint szakirodalmi ajánlások egészítik ki. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , , , , , , ,

Sorsfordító évtizedek térképeken, avagy miről mesélnek a kartogramok?

Kategória: 2020/10

A számontartott nemzet : a Trianon előtti és utáni évtizedek Magyarországa statisztikai térképeken / [szerk. Rózsa Dávid, Rovács Barna] ; [a szerk.-ben közrem. Derzsy Márk, Horváth Balázs, Pásztor Angelika, Sebők Richárd] ; [a térképeket digitalizálta ... Zombori Orsolya] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár] ; [képszerkesztő Csaba Tímea, Kerék Krisztián]. – Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 2020. – 407 p. : ill., főként színes térk. ; 27×30 cm

 

 

Mindig öröm a térképeket szerető, azzal foglalkozó olvasók számára egy-egy olyan könyvet kézbe venni, amely érdeklődésük tárgyáról szól. Elsőre talán fel sem tűnik, de a térképek körbe vesznek minket, az élet minden területén megtalálhatjuk őket. Mi mindenre használjuk a kartográfiai munkákat? A legáltalánosabb a tájékozódás, legyen az akár egy település, park vagy épp a vadon, ahol meg szeretnénk találni valamit. Iskolás korunkból tudjuk, hogy a földrajzi és történelmi ismeretek elsajátításánál is igen hatékony eszközök, de az iskolapadból kikerülve a legkülönbözőbb szakmákban továbbra is használják őket, például geológusok, mérnökök, szállítmányozók, katonák, vagy épp történészek, statisztikusok. (tovább…)

Címkék: , , , , , , , , ,

Attenborough, a felfedező és kalandor

Kategória: 2020/10

Egy ifjú természettudós történetei : állatkerti gyűjtőutak / David Attenborough ; [ford. Makovecz Benjamin]. – Budapest : Park, 2020, cop. 2019. – 357, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm

 

 

 

 

Utazások a világ túlsó felére : egy ifjú természettudós újabb történetei / David Attenborough ; [ford. Szabó Olimpia]. – Budapest : Park Kvk., 2019. – 365, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm

 

 

 

 

Több mint tíz év után jelent meg új könyv az egyik legnagyobb élő tudományos ismeretterjesztő szerzőtől Magyarországon, a Park Könyvkiadó ugyanis 2019-ben két kötetet is kiadott David Attenboroughtól. Elsőként az Egy ifjú természettudós történetei Állatkerti gyűjtőutak, majd az Utazások a világ túlsó felére – Egy ifjú természettudós újabb történetei című kiadvány látott napvilágot, melyek közül az elsőt idén újra megjelentették a nagy érdeklődésre való tekintettel. (tovább…)

Címkék: , , ,

Címkék