Nemzetiségi könyvtári ellátás a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár tevékenységében

Kategória: 1999/ 7

A kulturális törvény 66. §. c. bekezdése a megyei könyvtár kötelezettségét az alábbiak szerint határozza meg: “végzi illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lakosainak könyvtári ellátását.”

A feladat nem újkeletű számunkra, hisz 1974 óta működünk közre a megye nemzetiségi olvasóközönségének létrehozásában – az olvasóvá nevelésben –, a könyvellátás megszervezésében, az anyanyelvüket magas fokon használó értelmiségiek szakirodalmi ellátásában.

Könyvtárunk feladatellátásának nem minden szelete tekinthető sikertörténetnek. Amit fel tudunk mutatni, az ugyan nem kevés, de számos problémával küszködünk. A bevezetőben említett törvényi passzusból szeretném felidézni a “végzi ill. szervezi” igék páros jelenlétét. Munkánkban az 1972-es Művelődési Minisztériumi irányelvek óta folyamatosan jelen van a feladatteljesítés kötelessége, de több évtized eltelte, az önkormányzati törvény (1990), a kisebbségi önkormányzatokról szóló törvény (1993) létrejötte sem volt elégséges ahhoz, hogy tartósan és hiánytalanul olyan intézményekre találhassunk, amelyek segítik a feladatellátást, és kezdeményezéseikkel, együttműködési készségük kinyilvánításával előhívják szervező, koordináló szerepünket.

(tovább…)

Címkék: ,

A TIOP, a TÁMOP és a csalódás

Kategória: 2009/10

Dühös vagyok. Ám hiába keresem indulatom célpontját, sehogy sem találom. Olyan vagyok, mint egy felvételiző diák, aki teljesítményének pontozását várta, és nagyon remélte, hogy megszerzett érdemjegyei elegendőek lesznek a vágyott felsőoktatási intézménybe való bejutásra. Aztán közhírré teszik a ponthatárokat, és döbbenten tapasztalja, hogy lemaradt 0,47 százalékponttal. Ki ezért a felelős? – kérdezi ilyenkor a diák. Én is ezt kérdezem.
2008 őszétől az idei februárig több közvetlen munkatársammal, konzorciumi partneremmel és némi pályázatírói segítséggel azon dolgoztunk, hogy a szép reményekkel kecsegtető európai uniós pályázatokon eredményesen szerepeljünk, majd ennek segítségével könyvtáraink felsőbb osztályba léphessenek. Reméltük ezt, mert úgy véltük, ha bizonyíthatóan jó könyvtárakat viszünk, olvasóink általában elégedettek szolgáltatásainkkal, vagy elfogadják a kritizált feltételek mögötti pénztelenséget, baj nem lehet. Naivan azt gondoltuk, ha fejlesztő törekvéseink hitelességét eddigi eredményeink bizonyítják, akkor talán a titokzatos pályázati ítészeknek is el tudjuk magyarázni, hogy mit, miért és hogyan szeretnénk megvalósítani. (tovább…)

Címkék: , , ,

Címkék