Tartalom

Kategória: 2002/ 2

Tartalom
Könyvtárpolitika
Nemzet, kultúra, örökség 3
Dippold Péter: A könyvtárak változó szerepe az információs társadalomban 5

Fórum
Lakatos Éva: Könyvtáros főiskola – a semmiből 10

Műhelykérdések
Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? 13

Extra Hungariam
Sonnevend Péter: Brit könyvtári fejlemények 30

Perszonália
Jónás Károly: Egy könyvtárosi pálya hosszú évei. Interjú a 80 éves Vályi Gáborral, az Országgyűlési Könyvtár nyugdíjas főigazgatójával 36
Vályi Gábor: Forgácsok visszaemlékezéseimből 44

Könyv
Könyvtárosok kézikönyve 3. 47
Sütheő Péter: Ungváry Rudolf-Orbán Éva: Osztályozás és információkeresés 51

Hírek a Könyvtári Intézetből 56

A könyvtárak változó szerepe az információs társadalomban*

Kategória: 2002/ 2

A “könyvtár” szó tapasztalataim szerint általában pozitív visszhangot vált ki olvasójában (vagy hallgatójában), többnyire a nyugalom, a szórakozás, a kellemes gyermekkori olvasmányélmények érzete kapcsolódik hozzá. A közelmúlt néhány eseménye kapcsán azonban többször negatív értelemben került említésre a könyvtár, amely szakmai elfogultságom miatt rögtön megütötte a fülemet. (tovább…)

Címkék: ,

Mi a tudásmenedzsment?

Kategória: 2002/ 2

A kérdést már régebben feltettem magamnak. Múló divat volna? A meglévő információforrások jobb kihasználása? Technikai előrelépés? Vagy szemléletváltozás? Egyszer csak gyűjteni kezdtem a knowledge management témájú cikkeket, és olvasás közben választ kaptam sok további kérdésre is (tovább…)

Címkék:

Brit könyvtári fejlemények

Kategória: 2002/ 2

Múltidéző

Ismert az 1850-es évszám könyvtártörténeti jelentősége: ekkor fogadta el az angol parlament a Public Libraries Act című törvényt, mely feljogosította a helyi (városi, tízezer főnél nagyobb lakosságú) önkormányzatokat saját ingyenes nyilvános közkönyvtár létesítésére. Tegyük hozzá, még ott is közel húszéves folyamat vezetett el idáig. (tovább…)

Címkék:

Egy könyvtárosi pálya hosszú évei

Kategória: 2002/ 2

Interjú a 80 éves Vályi Gáborral, az Országgyűlési Könyvtár nyugdíjas főigazgatójával

– Immár nyolc évtizedes múlt áll Vályi Gábor mögött (Szombathelyen, 1922. február 18-án született), aki a magyar könyvtárügyben vezető pozíciókat töltött be, s jelentős évtizedeket élt át. Közel 60 esztendő telt munkával, ebből 20 év az Országgyűlési Könyvtárban s 12 év annak vezetői székében. Az évforduló jó lehetőséget nyújt arra, hogy a könyvtárosi pálya hosszú éveit szemügyre vegyük. (tovább…)

Címkék:

Címkék