51. évfolyam, 2005. 2. szám

Archívum

 


TARTALOM

TanulmÁnyok

 

 

 

A magyar könyvtárosság etikai kódexe. Az etikai kódexet előkészítő bizottság által elfogadott tervezet
(2005. április 5.)

215

Rezümé

Teljes cikk

DUDÁS Anikó: A besorolási adatoktól a névtérig. A besorolási adatok kontrolljának kutatástörténete

223

Rezümé

Teljes cikk

HEGYI Ádám: A Magyar Országos Közös Katalógus - Régi nyomtatványok (MOKKA-R) fejlesztéséről

257

Rezümé

Teljes cikk

REISZ László: Digitális álmok - analóg valóság? Szubjektív vélemény egy aktuális kérdésről

269

Rezümé

Teljes cikk

SALGÁNÉ MEDVECZKI Marianna: A Neumann-galaxis. Az elektronikus kor és a számítógépes adatformátumok

275

Rezümé

Teljes cikk

MARKÓJA Szilárd: A Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár és a DocBook XML leíró nyelv. A Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) digitalizálási projektje

286

Rezümé

Teljes cikk

ISZÁLY György: A programozás oktatása a könyvtárosképzésben, avagy most jön a Java?

295

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

 

A jövő a könyvtár - a könyvtárak jövője c. konferencia előadásaiból

LINE, Maurice B.: A könyvtárak jövőjéről - egy olvasó szemével (Ford.: Murányi Lajos)

303

Rezümé

Teljes cikk

USHERWOOD, Bob: A közkönyvtárak jövője az Egyesült Királyságban (Ford.: Hegyközi Ilona)

317

Rezümé

Teljes cikk

BROWN, Mark: Gondolatok az egyetemi könyvtárak jövőjéről (Ford.: Hegyközi Ilona) 326 Rezümé Teljes cikk
FABIAN, Claudia: A bibliográfiai számbavétel Németországban (Töm.: Mohor Jenő) 333 Rezümé Teljes cikk

ZAGORECZ-CSUKA Judit: Az iskolai könyvtárak helyzete Szlovéniában
A szlovéniai könyvtárostanárok első kongresszusa Radencin

340

Rezümé

Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

Könyvtárostanár és/vagy menedzser?
TILKE, Anthony: Managing your school library (Ism.: Bognárné Lovász Katalin)

345

Rezümé

Teljes cikk

Egy médiatörténet
BARBIER, F.-LAVENIR, CATHERINE BERTHO: A média története (Ism.: Mohor Jenő)

350

Rezümé

Teljes cikk

"Debrecenben diáknak lenni fantasztikus volt!"
A debreceni népművelő-könyvtáros képzés jubileumi évkönyve.
1963-2003. (Szerk. Goda Éva, Suppné Tarnay Györgyi) (Ism.: Éger Veronika)

357

Rezümé

Teljes cikk

Új hungarikák az OSZK-ban (Ism.: Hargitai Gáborné)

362

 

Teljes cikk

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

365-448*

   

Könyvtár- és információtudomány

365

 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

369

 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

387

 

Munkafolyamatok és szolgáltatások

395

 

Tájékoztatási rendszerek

416

 

Vezetés, irányítás

419

 

Felhasználók és használat

427

 

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

440

 

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

445

 

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek