37. évfolyam, 1991. 2. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts
Inhaltsangaben

180
182

 

SZENTE Ferenc
Reális élet, realista könyvtár

187

Rezümé

Teljes cikk

BALÁZS János
A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori disszertációk számbavétele és jellemzése

191

Rezümé

Teljes cikk

SZEPESVÁRY Tamás
Az információs- és könyvtáros szakemberképzés fejlesztése.
Német-holland-magyar közős kutatási program a TEMPUS támogatásával

206

Rezümé

Teljes cikk

TÓTH Gyula-TÓTHNÉ KIRÁLY Katalin
A pedagógusképző főiskolai könyvtárak a felsőoktatási könyvtárak működéséről szóló útmutató tükrében

210

Rezümé

Teljes cikk

BAKONYI Géza-KOKAS Károly
Micro-ISIS vagy TEXTAR?

219

Rezümé

Teljes cikk

KOVÁCS Katalin
A videotex és a magyarországi megvalósítás. Szemle

225 Rezümé Teljes cikk

MUSZKA Ágnes
Videotex rendszerek Magyarországon

241 Rezümé Teljes cikk

NAGY Ferenc
Videotex a közművelődési könyvtárakban

247 Rezümé Teljes cikk

KITEKINTÉS

PÁL Ilona
Viewdata - Prestel - Anglia. Szemle

251

Teljes cikk

KOVÁCS Katalin
A szakbibliográfia helyzete
258   Teljes cikk
KOVÁCS Lászlóné
A német videotex a könyvtárak szolgálatában. Szemle
262   Teljes cikk

KOVÁCS Lászlóné
Az osztrák Bildschirmtext. Szemle

269   Teljes cikk

DEIDER, Clemens
Mire használhatják a könyvtárak a Bildschirmtextet? (Ford. Kovács Lásznóné)

274   Teljes cikk

KOVÁCS Lászlóné
Az európai videotex rendszerek. Szemle

277   Teljes cikk

KOVÁCS Lászlóné
Az elektronikus faluközpont avagy a modern fonó". Szemle

283

 

Teljes cikk

KOLTAY Tibor
Hipertext: csupán egy újabb információs eszköz?
288   Teljes cikk
KOLTAY Tibor
Szakértő rendszerek a könyvtárakban. Szemle
292   Teljes cikk

CEJPEK, Jiři
Könyvtáros- és informátorképzés a prágai Károly Egyetemen.
Most éppen válaszút előtt.(Töm.: Futala Tibor)

297   Teljes cikk
KÖNYVSZEMLE

Információ az információról
FÜLÖP Géza: Információ.
(Ism.: Mohor Jenő)

299   Teljes cikk

Egy szlovák könyvtártudományi évkönyv jubileuma
Kniznicny zbornik 1990. Zost. M. Boucikova.
(Ism.: Futala Tibor)

300   Teljes cikk

InfoMap: kalauz a vállalati információs erőforrások felfedezéséhez
BURK, Cornelius F. - HORTON, Forest W.
InfoMap. A complete guide to discovering corporate information resources.
(Ism.: Téglási Ágnes)

302   Teljes cikk

Az információpiac szervezete Dániában
WINKEL, Anette - HIELMCRONE, Harald
The specialized information market: its organisation in Denmark .
(Ism.: Kaposváriné Dányi Éva)

304   Teljes cikk

Az információkeresés nyelvtudományi vonatkozásai
BLAIR, David C.: Language and representation in information retrieval.
(Ism.: Rónai Tamás)

306   Teljes cikk
Irány a nemzetközi tapasztalat!
WILLIAMSON, Linda E.: Going international: librarians' preparation guide for a work experience job exchange abroad.
(Ism.: Mohor Jenő)
307   Teljes cikk

A könyv nevében. A könyvtáros pálya elemzése
SEIBEL, Bernadette: Au nom du livre: analyse socialie d'une profession les bibliothécaires.
(Ism.: Lőrincz Judit)

308   Teljes cikk

A tájékoztatás helyzetéről és a fejlődés útjairól
Information, knowledge, evolution: Proceedings of the forty-fourth FID Congress held in Helsinki . Ed. Sinikka Koskiala, Ritva Launo
(Ism.: Kovács Katalin)

311   Teljes cikk
KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
Könyvtár- és információtudomány 315    
Könyvtár- és tájékoztatásügy 316    
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények 324    
Munkafolyamatok és szolgáltatások 329    
Tájékoztatási rendszerek 354    
Vezetés, irányítás 355    
Felhasználók és használat 358    
Információelállítás, -megjelenítés, -terjesztés 360    
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület 361    
Kapcsolódó területek 369    

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek