Könyvtári ellátás az ezredforduló után – a számok aspektusából*

Kategória: 2009/ 1

Mindőnk érzi, hogy a változások fölgyorsultak – a könyvtárakban is. Mik ezek, merre vezetnek? Mint könyvtárstatisztikus a változások adatait elemezve megkísérelem kitapintani a változások főbb irányait, noha nagyon is tisztában vagyok vele, hogy a számokból a valóságnak csak egy része olvasható ki. Mégis: “…a kalászt is sejted, hogyha a pelyvát nézed…”. Ebben bízom könyvtáraink statisztikáját vizsgálva. Provokatív ez az írás, szándékoltan az. Fő célja fölhívni a figyelmet a nyilvános könyvtárak, és közöttük a településiek helyzetében bekövetkezett és várható heveny változásokra; utánanézni annak az empirikus munkahipotézisnek, amely szerint a gyors sodrású társadalmi közegben a szolgáltatás feltételeinek és a használatnak diszharmonikus alakulása radikálisan formálja át könyvtárainkat. Legfőképpen kölcsönkönyvtárból virtuális könyvtárrá.
A Könyvtári Intézet munkatársai időnként, amikor már távlatból látható, áttekintik a magyarországi könyvtárak fejlődését1. Általában a statisztikára támaszkodnak. A jelen dolgozat szerzője is ezt a hagyományt szeretné folytatni. A statisztika sok módszertani buktatója miatt kérdéses, lehet-e az adatokból releváns tanulságokat levonni? Ez az elaborátum – talán – adalék a kérdés megválaszolásához is.
A szünetelő vagy megszűnt könyvtárakat értelemszerűen figyelmen kívül hagytam. A nem nyilvánosakat is, hiszen nemrég kerültek górcső alá a Könyvtári Intézetben2. De elsősorban nem ezért koncentráltam ebben az adatelemzésemben a működő nyilvános könyvtárakra, hanem mert kerültem az ellátás perifériáját. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék