Tartalom

Kategória: 2009/ 1

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Somogyi József: Könyvtári ellátás az ezredforduló után – a számok aspektusából 3-24
Szávai Ilona: Miért (nem) olvas a gyermek? 25-27

MŰHELYKÉRDÉSEK
Harkainé Perhócs Petra: Az EBSCO folyóirat-adatbázisok Magyarországon 28-36
Hock Zsuzsanna: “Régióról régióra”. A könyvtári együttműködés egy lehetséges változata 36-39
Kiss Csabáné – Szabó Tünde: “Sárkánykodás”. Könyvtári foglalkozások diszlexiás gyermekeknek 39-43

KONFERENCIÁK
Nagy Attila: Szerves fejlődés vagy radikális megújulás a Magyar Olvasástársaságban? 44-47

EXTRA HUNGARIAM
Németh Márton: Az észak-európai országok közkönyvtárügyéről 48-55

PERSZONÁLIA
Zimáné Lengyel Vera: Győri Lajosné Tarány Piroska (1927-2008) 56-57

KÖNYV
Nagy Villő: Pálmacsemete Ázsiából 58-60

Könyvtári ellátás az ezredforduló után – a számok aspektusából*

Kategória: 2009/ 1

Mindőnk érzi, hogy a változások fölgyorsultak – a könyvtárakban is. Mik ezek, merre vezetnek? Mint könyvtárstatisztikus a változások adatait elemezve megkísérelem kitapintani a változások főbb irányait, noha nagyon is tisztában vagyok vele, hogy a számokból a valóságnak csak egy része olvasható ki. Mégis: “…a kalászt is sejted, hogyha a pelyvát nézed…”. Ebben bízom könyvtáraink statisztikáját vizsgálva. Provokatív ez az írás, szándékoltan az. Fő célja fölhívni a figyelmet a nyilvános könyvtárak, és közöttük a településiek helyzetében bekövetkezett és várható heveny változásokra; utánanézni annak az empirikus munkahipotézisnek, amely szerint a gyors sodrású társadalmi közegben a szolgáltatás feltételeinek és a használatnak diszharmonikus alakulása radikálisan formálja át könyvtárainkat. Legfőképpen kölcsönkönyvtárból virtuális könyvtárrá.
A Könyvtári Intézet munkatársai időnként, amikor már távlatból látható, áttekintik a magyarországi könyvtárak fejlődését1. Általában a statisztikára támaszkodnak. A jelen dolgozat szerzője is ezt a hagyományt szeretné folytatni. A statisztika sok módszertani buktatója miatt kérdéses, lehet-e az adatokból releváns tanulságokat levonni? Ez az elaborátum – talán – adalék a kérdés megválaszolásához is.
A szünetelő vagy megszűnt könyvtárakat értelemszerűen figyelmen kívül hagytam. A nem nyilvánosakat is, hiszen nemrég kerültek górcső alá a Könyvtári Intézetben2. De elsősorban nem ezért koncentráltam ebben az adatelemzésemben a működő nyilvános könyvtárakra, hanem mert kerültem az ellátás perifériáját. (tovább…)

Címkék: ,

Az EBSCO folyóirat-adatbázisok Magyarországon

Kategória: 2009/ 1

A 2003 és 2007 közötti országos könyvtári stratégia kiemelt célja volt a közkönyvtárak bekapcsolása a nemzetközi és hazai elektronikus dokumentum- és információszolgáltatás rendszerébe. E cél elérése érdekében a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Könyvtári Főosztálya olyan színvonalas, nemzetközi információforrás használati lehetőségének kialakítását (licenszelését) tűzte ki célul, amely tartalmánál fogva több könyvtártípus használóit is ki tudja elégíteni. 2003-ban a minisztérium hároméves időtartamra országos felhasználói szerződést kötött az amerikai EBSCO Information Services csoporthoz tartozó EBSCO Publishing adatbázis-forgalmazó vállalattal; az adatbázisokkal kapcsolatos országos koordinátori feladatok ellátásával a Könyvtári Intézetet bízta meg.
A bostoni székhelyű EBSCO Publishing az EBSCO Information Services egyik nagy ágazata, amely bibliográfiai és teljes szöveget is tartalmazó elektronikus folyóirat-adatbázisok forgalmazásával foglalkozik. Az EBSCO Publishing az 1943-ban alapított, birminghami (Alabama, USA) székhelyű EBSCO Industries, Inc. leányvállalata. Az EBSCO és társrészlege, az EBSCO Subscription Services több mint hatvan esztendeje áll a könyvtárak és kutatóközösségek szolgálatában. Az EBSCO Publishing nem kiadói, hanem aggregátori (közvetítői) tevékenységet folytat, tehát más kiadók kiadványait teszi elérhetővé az EBSCOhost on-line keresőfelületen. Az EBSCO Publishing legfontosabb ügyfelei tehát egyfelől a tudományos kiadók, amelyek az elektronikus adatbázisok tartalmát biztosítják, másfelől a könyvtárak és vállalatok, amelyek az adatbázisokat a legkülönfélébb felhasználói csoportok számára (kutatók, oktatók, diákok, munkavállalók és a nagyközönség) teszik elérhetővé. (tovább…)

Címkék: ,

Az észak-európai országok közkönyvtárügyéről*

Kategória: 2009/ 1

Többször jelent meg már a 3K hasábjain eszmefuttatás arról, mennyire fontos az alapvető paradigmaváltás a könyvtári világban a dokumentum- és intézmény-központúságtól a felhasználó középpontba kerülése felé. Gyakorlati szinten ennek megvalósíthatóságára a legjobb példákat az észak-európai régió könyvtárügye nyújtja számunkra. A régiót Svédország, Finnország, Norvégia, Dánia, Finnország és Izland együttese alkotja, tágabb értelemben ideértik a Feröer-szigeteket és Grönlandot is.

Társadalmi háttér

Ezen a tájékon az intézményi szempontú megközelítés helyett a felhasználó-központúság válik uralkodóvá. A közkönyvtárak fennmaradásáról végső soron az állampolgárok döntenek, amikor megválasztják a kistérségi önkormányzatokba azokat a döntéshozókat, akik vagy felvállalják az információszolgáltatás ügyét vagy nem. Ahhoz, hogy felvállalják, komoly társadalmi legitimáció szükséges, amelyet egyes egyedül az adott intézmény tud a helyi közösség igényeit mindinkább kielégítve garantálni. Illetve nem csupán a helyi intézmény, hiszen minden közkönyvtár egy átfogó hálózat része, amelynek szolgáltatásai megsokszorozzák a hatókörét. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)