A nyilvános könyvtárak jegyzékének 2007. évi változásai

Kategória: 2008/ 5

A 2007-es költségvetési év megszorító intézkedéseinek a könyvtárakat fenntartó, működtető önkormányzatokon keresztül erősen negatív hatása volt a közgyűjteményi területre is. Ezzel összefüggésben érzékeltük, hogy 2007-ben egyrészt – a korábbi két évhez hasonlóan – a kistelepülési/községi önkormányzatok közül továbbra is többen kérték könyvtáruk levételét a jegyzékről, mert ezentúl a könyvtári feladat-ellátást nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével kívánják teljesíteni; másrészt a 2007-es esztendő az intézmény-összevonások éve is volt.
Az összevonások után “újonnan” születő intézmények számos tagintézményből állnak, és sajnos, egyre többször találkozunk esetünkben olyan elnevezéssel, amelyben a “könyvtár” szó nem is szerepel. Egy összevont intézmény esetében nem tartjuk szerencsésnek például a “Városi Intézményi Központ” vagy a “Kulturális Központ” elnevezést, mivel nem derül ki belőle, hogy konkrétan milyen funkciói vannak az intézménynek, pontosabban az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok közül melyekkel foglalkozik pl. a Kulturális Központ (nem így, ha “Városi Könyvtár, Sportcsarnok és Emlékház”-nak hívnák az intézményt). Hangsúlyozni szeretnénk továbbá, hogy a könyvtár közgyűjteményi és nem közoktatási vagy közművelődési intézmény, ezért teljességgel elfogadhatatlan például a “Közművelődési Központ” elnevezés egy nyilvános könyvtár esetében, hisz ez csak egyetlen funkciót tükröztet a névben. (tovább…)

Címkék:

Címkék