Tartalom

Kategória: 2008/ 5

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Erdeiné Jónás Irén: Tudásmenedzsment 3-8
Amberg Eszter: A nyilvános könyvtárak jegyzékének 2007. évi változásai 9-12

MŰHELYKÉRDÉSEK
A megyei könyvtári híradókról Bódi Györgyné: Tizedik évébe lépett a Hírforrás 13-16
Péterfi Rita: Az olvasás-szövegértésről két nemzetközi vizsgálat kapcsán. A PIRLS- és a PISA-vizsgálat magyar vonatkozásai 16-24
Fehér Miklós: Partnerség, együttműködés, minőség. Kistérségi könyvtárak és a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezeti 25-36
ENRICH. A kulturális örökségre vonatkozó információforrások európai hálózata 37-38

KONFERENCIÁK
Giczi András Béla: BOBCATSSS 2008 – Zadar 39-42
Berhidi Anna: BOBCATSSS 2008 – az orvosi szakkönyvtáros szemével 42-44
Somogyvári Katalin: BOBCATSSS 2008 – a felsőoktatási könyvtáros és esélyegyenlőségi referens szemével 45-48

HISTÓRIA
Pomogáts Béla: Két évtized 49-51

KIÁLLÍTÁS
Pogány György: Veszedelmes olvasmányok. Erotikus illusztrációk a 18. századi francia irodalomban 52-54

PERSZONÁLIA
Vajda Erik: Stiegrád Gábor (1949-2008) 55-56

KÖNYV
Vasbányai Ferenc: A magyar időszaki kiadványok repertóriumai II. 57-59
Tóth Andrea: Pázmány Pétertől a világhálóig – Könyvtárak Tatabányán 60

Tudásmenedzsment*

Kategória: 2008/ 5

Hazánkban, mégpedig a könyvtáros szakmában is, egyre nagyobb teret hódítanak a Nyugat-Európában, illetve Amerikában oly elterjedt menedzsmenteljárások. Nem titok, hogy a szakma egy része még mindig kétkedve fogad minden olyan eljárást, amelynek nevében a menedzsment szó szerepel. Elég, ha egy pillantást vetünk az elmúlt hónapokban, a Katalisten folyó heves vitára, amelyet Nagy Nikolettnek a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 2007. 7. számában megjelent, “Az ügyfél nem fél ügy” – a CRM alkalmazásainak lehetősége könyvtári területen című, az ügyfélkapcsolat-menedzsmentről szóló cikke, illetve az azt követő előadás váltott ki. Holott igenis szükség van a szó legszorosabb értelmében ügyfél (olvasó-könyvtáros) kapcsolatra, hiszen az egész könyvtári munka erre a bizalomra épül.
Ahogyan természetesnek, és lényegében evidenciának tekinthetjük az olvasókkal való jó kapcsolattartást, az olvasók igényeinek megismerését, ugyanúgy evidencia a tudásmenedzsment is. (tovább…)

Címkék:

A nyilvános könyvtárak jegyzékének 2007. évi változásai

Kategória: 2008/ 5

A 2007-es költségvetési év megszorító intézkedéseinek a könyvtárakat fenntartó, működtető önkormányzatokon keresztül erősen negatív hatása volt a közgyűjteményi területre is. Ezzel összefüggésben érzékeltük, hogy 2007-ben egyrészt – a korábbi két évhez hasonlóan – a kistelepülési/községi önkormányzatok közül továbbra is többen kérték könyvtáruk levételét a jegyzékről, mert ezentúl a könyvtári feladat-ellátást nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével kívánják teljesíteni; másrészt a 2007-es esztendő az intézmény-összevonások éve is volt.
Az összevonások után “újonnan” születő intézmények számos tagintézményből állnak, és sajnos, egyre többször találkozunk esetünkben olyan elnevezéssel, amelyben a “könyvtár” szó nem is szerepel. Egy összevont intézmény esetében nem tartjuk szerencsésnek például a “Városi Intézményi Központ” vagy a “Kulturális Központ” elnevezést, mivel nem derül ki belőle, hogy konkrétan milyen funkciói vannak az intézménynek, pontosabban az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok közül melyekkel foglalkozik pl. a Kulturális Központ (nem így, ha “Városi Könyvtár, Sportcsarnok és Emlékház”-nak hívnák az intézményt). Hangsúlyozni szeretnénk továbbá, hogy a könyvtár közgyűjteményi és nem közoktatási vagy közművelődési intézmény, ezért teljességgel elfogadhatatlan például a “Közművelődési Központ” elnevezés egy nyilvános könyvtár esetében, hisz ez csak egyetlen funkciót tükröztet a névben. (tovább…)

Címkék:

Tizedik évébe lépett a Hírforrás

Kategória: 2008/ 5

A MEGYEI KÖNYVTÁRI HÍRADÓKRÓL

Sorozatunkban azokat a rövidebb-hosszabb “bemutatkozó” cikkeket közöljük, amelyek a megyei hálózati híradók múltjáról, jelenéről és jövőjéről tudósítanak. 2007 őszén a szerkesztőség levélben kereste meg a megyei könyvtárak igazgatóit, azzal a kéréssel, hogy maguk számoljanak be vagy éppen lapszerkesztő munkatársuk írjon ismertetést a megye hálózati híradójáról; úgy ahogyan maguk gondolják, úgy ahogyan önmaguk látják lapjukat. Vannak megyék, ahol jelenleg nem is lát napvilágot könyvtári hálózati híradó, vannak megyék, ahonnan visszajelzést sem kaptunk. Ahonnan viszont érkeztek bemutatkozó cikkek – azokat sorra-rendre olvasóink elé tárjuk.

A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet helyismereti külön gyűjteményében böngészve számos könyvtári lapot vehetünk kezünkbe.
Az 1955-ben 200 példányban, stencilezett technikával készült Nógrádi Népkönyvtáros belső kiadványként segítette a megyében működő könyvtárak munkáját.
1959-ben Módszertani füzetek címmel, 50 példányban kiadott módszertani segédlet jutott el a könyvtáros szakemberekhez. (tovább…)

Címkék: , ,

Az olvasás-szövegértésről két nemzetközi vizsgálat kapcsán – A PIRLS- és a PISA-vizsgálat magyar vonatkozásai

Kategória: 2008/ 5

Előzmények

Időről időre felmerül a kérdés, hogy kell-e foglalkoznunk azzal, mennyit olvasunk. S ha igen, miért? A közelmúltban napvilágot látott PISA-felmérés kapcsán keressük a választ a kérdésre.
A hazai szaksajtóban az első PISA-felmérést követően, azaz az ezredfordulótól szép számban jelentek meg írások, amelyek az olvasás körüli problémákra hívták fel a figyelmet. De a kérdés nem ekkor kezdte el foglalkoztatni a szakembereket. A PISA-felmérés azáltal helyezte új megvilágításba az olvasás-szövegértést, hogy nemzetközi összehasonlításban jelentek meg a különböző országok eredményei, így a többiekhez viszonyítva láthattuk saját teljesítményünket.
A világ nyugati felén a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején figyeltek fel a jelenségre, amely szerint annak ellenére, hogy az iskolarendszerű képzést igyekeztek teljes körűvé tenni, mégis nagy számban jelentek meg a munkaerőpiacon olyan fiatalok, akiknek nagy hiányosságai mutatkoztak az írni- és olvasnitudás készségszintű használatának terén.1 (tovább…)

Címkék: ,

Címkék