“Látjátok feleim…” – Utóhang*

Kategória: 2010/ 4

Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóját a Magyar Nyelv Évének nyilvánították. Az Országos Széchényi Könyvtár ebből az alkalomból nagyszabású nyelvemlék kiállítást rendezett, amelyen a magyar nyelv szinte valamennyi fontos írott emlékét bemutatta az államalapítástól 1530-ig. Középkori nyelvünkről és irodalmunkról azt tudjuk, amit az írás számunkra megőrzött: felmérhetetlen tudományos értéket képvisel ez a nem túlságosan terjedelmes forrásanyag. A nagyközönség csak ritkán láthat közülük egy-egy darabot, együttes kiállításukra még soha nem került sor. Pedig mindnyájunkat, akik magyarul beszélünk, közvetlenül is megérinthetnek: ezeket a dokumentumokat kis segítséggel a laikus is ki tudja silabizálni. Az egyik cél valóban az volt, hogy lássátok, feleim! Ki-ki a saját szemével, az egymástól gyakran elszigetelt nyelvemlékekkel való találkozás legyen személyes élmény. A másik cél a középkori magyar nyelvű írott kultúra szellemi szövetének láthatóvá tétele volt, azé a folyton változó összefüggésrendszeré, amelyben e művek megszülettek. Anyanyelvünk a legnagyobb közös kincsünk, s a múltja is részünk, észrevétlenül. Ez alkalommal eleink maguk jutottak szóhoz. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék