A könyvtárosság veszedelmei

Kategória: 2016/ 2

„Nincs olyan rossz helyzet, amiből ne lehetne tisztességesen kijutni” – vallotta egy interjúban, életére visszatekintve Kosáry Domokos. Pedig rossz helyzetekből a karrierje során akadt jó néhány. (tovább…)

Címkék:

Kosáry Domokos, a tudományszervező könyvtárigazgató (1951-1957)

Kategória: 2009/ 4

Több, mint fél évszázad homályából idézem fel hajdani kedves igazgatóm, Kosáry Domokos alakját. Képek, események, epizódok villannak fel abból a három-négy évből, amelyet joggal nevezhet a mai Szent István Egyetem gödöllői könyvtára a felemelkedés korának, az agrárhistoriográfia pedig dicső fejezetének.*

* * *

Az 1945 utáni években a magyar értelmiségi elit számos tagja más foglalkozást űzött, mint addig. Némelyek éjjeli őrnek álltak be, mások esztergályossá képezték át magukat, s voltak, akik a börtönudvart söprögették.
Akadt egy vékony, kiválóan képzett – de félreállított – réteg, amelynek a tudására nagy szüksége volt a hatalomnak – csak éppen más területen. A könyvek világában jártas történészekről, irodalomtudósokról volt szó. Ők azzal vívták ki a hatalom haragját, hogy kilógtak a sorból, mert nem tartoztak azok közé, akik – Kosáry szavaival élve – “bibliai kinyilatkoztatásként szokták volt idézgetni Marx és Engels írásait.” Őket először meg kellett fosztani állásuktól, katedrájuktól, hogy könnyen átterelhetők legyenek a könyvtárügy különleges felkészültséget igénylő területére. Rájuk várt az a feladat, hogy korszerűsítsék a könyvtárakat és kiépítsék az országos könyvtári rendszert.
Így került Kosáry – miután kiszorították a történelemtudomány intézményeiből – az Országos Könyvtári Központhoz (OKK) 1951. november 1-jén, ideiglenes alkalmazottként. Az intézmény egyik főfeladata az elhagyott könyvtárak megmentése volt. Eleinte az elárvult főúri kastélyok gyűjteményeit, később a feloszlatott szerzetesrendek, egyesületek, könyvtárait mentették meg a pusztulástól, majd rendezték és irányították az illetékes könyvtárakba a begyűjtött könyveket. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék