Tartalom

Kategória: 2017/ 7

Könyvtárpolitika
Dudás Anikó: Az FRBR új, szisztematizált változata: Az IFLA Könyvtári
referenciamodell (IFLA-Library Reference Model – LRM)

Műhelykérdések
Waldinger Dóra: Új kommunikációs eszköz a könyvtárak számára: a Tumblr

Konferenciák
Virág Gabriella – Lendvay Miklós – Németh Márton: Mozaikok az ILIDE 2017 konferenciáról

História
Jáki László: Gondolatok az iskolai önképzőkörök könyvtárairól

Olvasás
Dobosné Brezovszky Anikó: Olvasás – könyv – könyvtárhasználat. Somogyi-
könyvtári felmérés a középiskolások könyv- és könyvtárhasználati szokásairól

Luzsi Margó: „Bébillér” – a határtalan lehetőségek birodalmának kapuja.
Családi mesekör a Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtárában

Könyv
Bartos Éva: A mese hídszerepe

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/ 7

„Az IFLA könyvtári referenciamodelltől a metaadat-kezelés általános alapjának megújítását remélheti a könyvtáros szakma. Olyan kiindulópontot jelenthet, amely széles konszenzuson alapuló és elméletileg is átgondolt logikai keretet kínál a rendszerek megtervezéséhez. Az átdolgozott modell a meglévő funkcionális modelleket egyeztetve közös mederbe terelte a különböző nézeteket, elegyengette a következetlenségeket. Alkalmazására a nemzetközi gyakorlat nyitott, még akkor is, ha az FRBR-szemléletű új katalogizálási szabályzatok és útmutatók gyökeres újratervezésére lesz szükség.” (Dudás Anikó) (tovább…)

Az FRBR új, szisztematizált változata: Az IFLA Könyvtári referenciamodell (IFLA-Library Reference Model ‒ LRM)

Kategória: 2017/ 7

Előzmények: a funkcionális metaadatmodell-család

A Bibliográfiai tételek funkcionális követelményei (Functional Requirements for Bibliographic Records, röviden FRBR) IFLA-tanulmány első kiadása 1998-ban – idestova húsz éve – jelent meg.1 A modellt két további fejlesztés kísérte, az egyik az azonosító besorolási adatokkal, a másik a tárgyi besorolási adatokkal foglalkozott (Functional Requirements for Authority Data, FRAD2 és Functional Requirements for Subject Authority Data, FRSAD3). Mindhárom dokumentum ugyanazzal az eljárással, az entitás – tulajdonság – kapcsolat elemzéssel készült. (tovább…)

Címkék: ,

Új kommunikációs eszköz a könyvtárak számára: a Tumblr

Kategória: 2017/ 7

A külföldi, többnyire angolszász országok könyvtárai közül sokan használják a Tumblr mikroblogszolgáltatást az olvasóikkal való kapcsolattartásra. Jelen cikkemmel szeretném felhívni a figyelmet erre az új platformra, amelyet több magyar könyvtár és könyvtáros már használ (pl. az Országos Széchényi Könyvtár és a Justh Zsigmond Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteménye), de még nem terjedt el olyan széles körben, mint a Facebook vagy a Twitter. (tovább…)

Címkék: ,

Mozaikok az ILIDE 2017 konferenciáról

Kategória: 2017/ 7

Az ILIDE konferencia 2017. április 3. és 5. között immáron huszadik alkalommal került megrendezésre a festői szépségű Jasná völgyében, Liptószentmiklós körzetében, az Alacsony-Tátrában. A rendezvény fő célja, hogy teret adjon a digitális könyvtári innovatív elképzeléseknek, projekteknek. Az idei fő témakörök a repozitóriumok, illetve a tudományos kutatási adatok megőrzése, a nyílt tudomány, a digitális bölcsészetek illetve általánosabban a tudományok digitális technológiákon keresztül való művelése köré összpontosultak.1 Az alábbiakban a főbb témák közül szemezgetünk kedvcsinálóként, az egyes témakörökben történő alaposabb elmélyüléshez. (tovább…)

Címkék:

Gondolatok az iskolai önképzőkörök könyvtárairól

Kategória: 2017/ 7

Egy korábbi kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a fiatalok milyen hatások, tényezők nyomán váltak olvasóvá vagy az irodalom művelőivé. Vizsgálódásunk megállapította, hogy a különböző hatások között az iskolai önképzőköröknek és azok könyvtárainak jelentős szerepe volt az olvasás, az irodalom megismerésében és megszeretésében.1

Jelen írásunkban a teljesség igénye nélkül arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a XIX. században az ország több száz önképzőkörében olyan önálló könyvtárak működtek, melyeknek céljuk volt, hogy a könyvekhez való hozzáférésen keresztül alakítsák, formálják az ifjúság irodalmi érdeklődését, segítsék az olvasás megszeretését. (tovább…)

Címkék:

Olvasás – könyv – könyvtárhasználat Somogyi-könyvtári felmérés a középiskolások könyv- és könyvtárhasználati szokásairól

Kategória: 2017/ 7

Előzmények, módszertan

A szegedi Somogyi-könyvtárban évek óta tapasztaljuk azt a tendenciát, hogy míg a gyermekek (óvodások, általános iskolások) szívesen és sokat járnak könyvtárba egyénileg és szervezett keretek között is, addig a középiskolásokra ez már sajnos nem jellemző. Ez nem helyi specialitás, hanem országos (sőt, nemzetközi) tendencia, mégis kíváncsiak voltunk arra, hogy ennek milyen okai lehetnek, és mivel tudnánk ráirányítani ennek a korosztálynak a figyelmét a könyvtári szolgáltatásokra, lehetőségekre. (tovább…)

Címkék: ,

„Bébillér” – a határtalan lehetőségek birodalmának kapuja

Kategória: 2017/ 7

Családi mesekör a Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtárában

„A mesék azért nyűgözik le a gyerekeket, mert a világot olyannak láttatják,
amilyen az valójában: a határtalan lehetőségek birodalmának.”
(Boldizsár Ildikó)

Bő tíz évvel ezelőtt, 2006 szeptemberében a Bébillér mesekör meghirdetésével a gyermekkönyvtár célja olyan könyv – könyvtár – olvasásbarát program létrehozása és folyamatos működtetése volt, amely családok számára biztosít könyvtári környezetben együttesen átélhető, közös tevékenységben megvalósuló élményt. Olyan élményt, amelynek hosszú távú hatásai között szerepel a könyvek, az olvasás tartós szeretete, használata, a könyvtár mint információs bázis, közösségi tér, találkozási pont beépülése a mindenna­pok kultúrájába. (tovább…)

Címkék: ,

A mese hídszerepe

Kategória: 2017/ 7

2017. május 10-én délután az Ünnepi Könyvhét Vörösmarty téri színpadán Szávai Ilona (Pont Kiadó) vezetésével élvezetes, mesemondással fűszerezett kerekasztal-beszélgetés részese lehetett az érdeklődő közönség. A beszélgetéshez a mesék mindennél fontosabb szerepének bizonyítására, megerősítésére kiadott, A mese hídszerepe című kötet szolgáltatott ürügyet. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)