Tartalom

Kategória: 2017/ 7

Könyvtárpolitika
Dudás Anikó: Az FRBR új, szisztematizált változata: Az IFLA Könyvtári
referenciamodell (IFLA-Library Reference Model – LRM)

Műhelykérdések
Waldinger Dóra: Új kommunikációs eszköz a könyvtárak számára: a Tumblr

Konferenciák
Virág Gabriella – Lendvay Miklós – Németh Márton: Mozaikok az ILIDE 2017 konferenciáról

História
Jáki László: Gondolatok az iskolai önképzőkörök könyvtárairól

Olvasás
Dobosné Brezovszky Anikó: Olvasás – könyv – könyvtárhasználat. Somogyi-
könyvtári felmérés a középiskolások könyv- és könyvtárhasználati szokásairól

Luzsi Margó: „Bébillér” – a határtalan lehetőségek birodalmának kapuja.
Családi mesekör a Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtárában

Könyv
Bartos Éva: A mese hídszerepe

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2017/ 7

„Az IFLA könyvtári referenciamodelltől a metaadat-kezelés általános alapjának megújítását remélheti a könyvtáros szakma. Olyan kiindulópontot jelenthet, amely széles konszenzuson alapuló és elméletileg is átgondolt logikai keretet kínál a rendszerek megtervezéséhez. Az átdolgozott modell a meglévő funkcionális modelleket egyeztetve közös mederbe terelte a különböző nézeteket, elegyengette a következetlenségeket. Alkalmazására a nemzetközi gyakorlat nyitott, még akkor is, ha az FRBR-szemléletű új katalogizálási szabályzatok és útmutatók gyökeres újratervezésére lesz szükség.” (Dudás Anikó) (tovább…)

Az FRBR új, szisztematizált változata: Az IFLA Könyvtári referenciamodell (IFLA-Library Reference Model ‒ LRM)

Kategória: 2017/ 7

Előzmények: a funkcionális metaadatmodell-család

A Bibliográfiai tételek funkcionális követelményei (Functional Requirements for Bibliographic Records, röviden FRBR) IFLA-tanulmány első kiadása 1998-ban – idestova húsz éve – jelent meg.1 A modellt két további fejlesztés kísérte, az egyik az azonosító besorolási adatokkal, a másik a tárgyi besorolási adatokkal foglalkozott (Functional Requirements for Authority Data, FRAD2 és Functional Requirements for Subject Authority Data, FRSAD3). Mindhárom dokumentum ugyanazzal az eljárással, az entitás – tulajdonság – kapcsolat elemzéssel készült. (tovább…)

Címkék: ,

Új kommunikációs eszköz a könyvtárak számára: a Tumblr

Kategória: 2017/ 7

A külföldi, többnyire angolszász országok könyvtárai közül sokan használják a Tumblr mikroblogszolgáltatást az olvasóikkal való kapcsolattartásra. Jelen cikkemmel szeretném felhívni a figyelmet erre az új platformra, amelyet több magyar könyvtár és könyvtáros már használ (pl. az Országos Széchényi Könyvtár és a Justh Zsigmond Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteménye), de még nem terjedt el olyan széles körben, mint a Facebook vagy a Twitter. (tovább…)

Címkék: ,

Mozaikok az ILIDE 2017 konferenciáról

Kategória: 2017/ 7

Az ILIDE konferencia 2017. április 3. és 5. között immáron huszadik alkalommal került megrendezésre a festői szépségű Jasná völgyében, Liptószentmiklós körzetében, az Alacsony-Tátrában. A rendezvény fő célja, hogy teret adjon a digitális könyvtári innovatív elképzeléseknek, projekteknek. Az idei fő témakörök a repozitóriumok, illetve a tudományos kutatási adatok megőrzése, a nyílt tudomány, a digitális bölcsészetek illetve általánosabban a tudományok digitális technológiákon keresztül való művelése köré összpontosultak.1 Az alábbiakban a főbb témák közül szemezgetünk kedvcsinálóként, az egyes témakörökben történő alaposabb elmélyüléshez. (tovább…)

Címkék:

Gondolatok az iskolai önképzőkörök könyvtárairól

Kategória: 2017/ 7

Egy korábbi kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a fiatalok milyen hatások, tényezők nyomán váltak olvasóvá vagy az irodalom művelőivé. Vizsgálódásunk megállapította, hogy a különböző hatások között az iskolai önképzőköröknek és azok könyvtárainak jelentős szerepe volt az olvasás, az irodalom megismerésében és megszeretésében.1

Jelen írásunkban a teljesség igénye nélkül arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a XIX. században az ország több száz önképzőkörében olyan önálló könyvtárak működtek, melyeknek céljuk volt, hogy a könyvekhez való hozzáférésen keresztül alakítsák, formálják az ifjúság irodalmi érdeklődését, segítsék az olvasás megszeretését. (tovább…)

Címkék:

Olvasás – könyv – könyvtárhasználat Somogyi-könyvtári felmérés a középiskolások könyv- és könyvtárhasználati szokásairól

Kategória: 2017/ 7

Előzmények, módszertan

A szegedi Somogyi-könyvtárban évek óta tapasztaljuk azt a tendenciát, hogy míg a gyermekek (óvodások, általános iskolások) szívesen és sokat járnak könyvtárba egyénileg és szervezett keretek között is, addig a középiskolásokra ez már sajnos nem jellemző. Ez nem helyi specialitás, hanem országos (sőt, nemzetközi) tendencia, mégis kíváncsiak voltunk arra, hogy ennek milyen okai lehetnek, és mivel tudnánk ráirányítani ennek a korosztálynak a figyelmét a könyvtári szolgáltatásokra, lehetőségekre. (tovább…)

Címkék: ,

„Bébillér” – a határtalan lehetőségek birodalmának kapuja

Kategória: 2017/ 7

Családi mesekör a Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtárában

„A mesék azért nyűgözik le a gyerekeket, mert a világot olyannak láttatják,
amilyen az valójában: a határtalan lehetőségek birodalmának.”
(Boldizsár Ildikó)

Bő tíz évvel ezelőtt, 2006 szeptemberében a Bébillér mesekör meghirdetésével a gyermekkönyvtár célja olyan könyv – könyvtár – olvasásbarát program létrehozása és folyamatos működtetése volt, amely családok számára biztosít könyvtári környezetben együttesen átélhető, közös tevékenységben megvalósuló élményt. Olyan élményt, amelynek hosszú távú hatásai között szerepel a könyvek, az olvasás tartós szeretete, használata, a könyvtár mint információs bázis, közösségi tér, találkozási pont beépülése a mindenna­pok kultúrájába. (tovább…)

Címkék: ,

A mese hídszerepe

Kategória: 2017/ 7

2017. május 10-én délután az Ünnepi Könyvhét Vörösmarty téri színpadán Szávai Ilona (Pont Kiadó) vezetésével élvezetes, mesemondással fűszerezett kerekasztal-beszélgetés részese lehetett az érdeklődő közönség. A beszélgetéshez a mesék mindennél fontosabb szerepének bizonyítására, megerősítésére kiadott, A mese hídszerepe című kötet szolgáltatott ürügyet. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék