Gondolatok az iskolai önképzőkörök könyvtárairól

Kategória: 2017/ 7

Egy korábbi kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a fiatalok milyen hatások, tényezők nyomán váltak olvasóvá vagy az irodalom művelőivé. Vizsgálódásunk megállapította, hogy a különböző hatások között az iskolai önképzőköröknek és azok könyvtárainak jelentős szerepe volt az olvasás, az irodalom megismerésében és megszeretésében.1

Jelen írásunkban a teljesség igénye nélkül arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a XIX. században az ország több száz önképzőkörében olyan önálló könyvtárak működtek, melyeknek céljuk volt, hogy a könyvekhez való hozzáférésen keresztül alakítsák, formálják az ifjúság irodalmi érdeklődését, segítsék az olvasás megszeretését. (tovább…)

Címkék:

Címkék