Tartalom

Kategória: 2003/ 4

Könyvtárpolitika
Ambrus Zoltán: Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 1999-2002. évi tevékenységéről 3
A MOKKA ünnepélyes átadása 14

Műhelykérdések
Vasas Lívia-Hercsel Imréné: Információkeresési szokások az orvosi könyvtárosok
gyakorlatában 16
Csiszár Miklósné: A helyismereti munka története Veszprémben az 50 éves Eötvös Károly Megyei Könyvtárban 26
Mikulás Gábor: Rongáljunk-e könyveket? 34

Napló
Kolivosko István: A digitális jövő árnyékában 36

Konferenciák
Ekler Péter: Közgyűjteményi Tudományos Napok – Sárospatak 44

Perszonália
Kégli Ferenc: Magyar Örökség Díj Petrik Gézának 48
Futala Tibor: Dr. Farkas László (1909-2003) 52

Könyv
György Béla: Egy különös dokumentumgyűjtemény 54
A Székesfehérvári Körzeti Könyvtár története 56

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 1999–2002. évi tevékenységéről

Kategória: 2003/ 4

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete nagy létszámú, sokféle szempont alapján, térben és érdeklődésben egyaránt strukturált szervezet, mely sok szállal kötődik természetes partnereihez, és remélhetőleg e partnerek is kötődnek hozzánk. (tovább…)

Címkék:

Információkeresési szokások az orvosi könyvtárosok gyakorlatában

Kategória: 2003/ 4

Egy kérdőíves felmérés tanulságai

Bevezetés

Az orvosi könyvtárosság alapfeltétele az orvos- és élettudományi alapfogalmak ismerete, az idegennyelv-tudás (a nemzetközi orvosi nyelv angol), továbbá a lényeglátás és az elemző, rendszerező képesség mellett az információs technológia, a számítástechnikai módszerek készségszintű ismerete. (tovább…)

Címkék: ,

Rongáljunk-e könyveket?

Kategória: 2003/ 4

Talán első hallásra furcsa egy nevében is könyvet, könyvtárat tartalmazó folyóiratban ilyen címmel indítani. Itt most nem könyvégetésekre gondolok, és nem is arra, amit annak idején Hans Martin Fagerli mondott Oslóban a magyar könyvtárosoknak, hogy tudniillik ő rendszeresen széttép egy-egy könyvet a könyvtároshallgatók évfolyamai szeme láttára, hogy vegyék észre: a könyv nem szent tehén, és igenis, a legtöbb dokumentumpéldány életében elkövetkezik az, hogy meg kell semmisíteni. (tovább…)

Címkék:

Címkék