Információkeresési szokások az orvosi könyvtárosok gyakorlatában

Kategória: 2003/ 4

Egy kérdőíves felmérés tanulságai

Bevezetés

Az orvosi könyvtárosság alapfeltétele az orvos- és élettudományi alapfogalmak ismerete, az idegennyelv-tudás (a nemzetközi orvosi nyelv angol), továbbá a lényeglátás és az elemző, rendszerező képesség mellett az információs technológia, a számítástechnikai módszerek készségszintű ismerete. (tovább…)

Címkék: ,

Orvosi könyvtárak. Megtűrt kategóriából a nélkülözhetetlen státusba?

Kategória: 2011/ 5

Fő tevékenységi körök és változásaik

Az orvosi könyvtárak többsége a kórházakban működik, de a hálózat gerincét az orvosképző egyetemek könyvtárai alkotják. Gyűjtőkörük, felhasználóik a szakterület által meghatározott. A kórházi könyvtárak információ- és dokumentumszolgáltatásaikkal, értékőrző tevékenységükkel mindenekelőtt a betegellátást, a gyógyítást, majd az ehhez kapcsolódó oktatást, valamint a tudományos megfigyeléseken alapuló kutatást segítik. A tevékenységet illetően a hangsúly változatlanul a betegellátáshoz szükséges szakinformációk – tértől-időtől független – szolgáltatásán van. Ami ezen szolgáltatások jellegét illeti – a könyvtári informatika, az elektronikus dokumentumok, az adatbázisok, az internet megjelenésével – a hangsúly a nyomtatott dokumentumokról egyre inkább a “testreszabott” elektronikus szolgáltatások, a személyes felkeresés helyett pedig a távhasználat irányába tolódott. Az internet kapcsán meg kell jegyezni, hogy az információk rengetegéből az éppen szükségest, a relevánst megtalálni megfelelő szakértelem, gyakorlat híján aligha lehet. Nem tekinthetünk el attól sem, hogy az adatbázisokhoz való hozzáférés előfizetést igényel, a teljes szövegű dokumentumok elérése jogosultságokhoz kötött, ezek pedig költséggel, leginkább intézmények által felvállalható költséggel járnak. (tovább…)

Címkék:

Az orvosi könyvtárak helyzete napjainkban

Kategória: 2010/ 2

A 3K szeptemberi számában olvashattuk Balogh Margit beszámolóját az MKE Műszaki Szekciójának konferenciájáról, amely a vállalati könyvtárak helyzetét és lehetőségeit mutatta be. Az orvostudományi könyvtárak a könyvtáros tipizálás szerint szintén vállalati könyvtárak. Mégpedig olyan vállalati szakkönyvtárak, amelyek az ismeretek megszerzését, közvetítését és előállítását az egészségügyi intézményeken belül végzik. Feladatuk segíteni a gyógyítást, kutatást és továbbképzést. A szakkönyvtárak körében a legutóbbi időkig az egészségügy területén működő könyvtárak száma volt a legmagasabb. Itt történt a legtöbb használat, és itt dolgozott a legtöbb, többségében magasan képzett könyvtáros is.1 Mindez lassan múlt idő, mert ezeket a könyvtárakat oly nagy mértékben sújtja az egészségügy nehéz helyzete, hogy sokuk léte veszélyben van. Mi lesz, ha ellehetetlenülnek ezek a bibliotékák, mi veszi át szerepüket? Hogyan lehet majd kielégíteni az egészségügyből jövő információigényt, ami az itt is jelenlévő tanulási kényszer miatt nem csökken? (tovább…)

Címkék:

Címkék