50. évfolyam, 2004. 2. szám
Archívum
English

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói állásának elnyerésére

MONOK István

 

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2004. 2. 291–306. p.)

A nemzeti könyvtár következő ötéves (2004-2008 közötti) időszakának főigazgatói posztjának ellátására készült pályázat szövege, mely tartalmazza 1) a könyvtár munkájának átfogó szakmai koncepcióját (gyűjteményszervezés, kurrens feldolgozás és nemzeti bibliográfia, az olvasók szolgálata, országos közös katalógus és központi lelőhelyjegyzék, raktározás és állományvédelem, tudományos munka, oktatási tevékenység, kulturális kapcsolatok és kiadási politika, hazai és nemzetközi együttműködés szerint tárgyalva a könyvtár alap és speciális tevékenységeit), 2) az intézmény vezetésével, menedzselésével és képviseletével kapcsolatos elképzeléseket, 3) a hazai könyvtári digitalizálási programok koordinálására vonatkozó elképzelést, 4) a könyvtári rendszer tagjainak nyújtott információs szolgáltatások fejlesztésével, a könyvtár gyűjtőkörével és a Magyar Nemzeti Bibliográfiával kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket.
 

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek