50. évfolyam, 2004. 2. szám

Archívum

 


TARTALOM

Tanulmányok

 

 

 

PAPP István: Etikai kódex a magyar könyvtárosság számára. Háttéranyag 

243

Rezümé

 

Teljes cikk

Az MKE Etikai Bizottság tagjainak hozzászólása a háttéranyaghoz (Biczák Péter, Blaskóné Majkó Katalin, Hock Zsuzsanna, Horváth Sándor Domonkos, Ottovay László, Redl Károly, Süttő G. Ildikó, Virágos Márta)

279

 

Teljes cikk

 

MONOK István: Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói állásának elnyerésére

291

Rezümé

 

Teljes cikk

 

NAGY Attila – PÉTERFI Rita: A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár. Problémavázlat

307

Rezümé

 

Teljes cikk

GERŐ Gyula: Kísérlet a magyar könyvtárak névadási szokásainak felderítésére

 341

Rezümé

Teljes cikk

In memoriam ...

BABICZKY Béla (1919–2004) (Hangodi Ágnes)

351

 

Rezümé


Teljes cikk

SÁNDORI Zsuzsanna (1957–2004) (Kovács Katalin)

354

Rezümé

Teljes cikk 

FUTALA Tibor (1929–2004) (Fogarassy Miklós)

356

Rezümé

Teljes cikk

FUTALA Tibor: Szinopszis a FSZEK története c. monográfia 1979–2000 közötti részéhez

359

Rezümé

Teljes cikk

 

KITEKINTÉS

TÓTH Máté: Kistelepülési ellátási formák. Szakirodalmi szemle

365

Rezümé

 
 

A tájékoztató és olvasószolgálati könyvtárosok szakmai követelményrendszere.
Az Amerikai Könyvtárosegyesület tájékoztató és olvasószolgálati egyesületének (RUSA) irányelvei (Ford.: Koltay Tibor)

403

Rezümé

 
 

DANCS Szabolcs: Könyvgyűjtemények Szlovákiában

413

Rezümé

 
 

KÖNYVSZEMLE

   

A könyvtárak és a hatalom. Tanulmányok és dokumentumok. (Szerk. Monok István, Kégli Ferenc) (Ism.: Hangodi Ágnes)

 423

 

Rezümé

 
 

Falak nélküli könyvtárak
Libraries without walls 4. The delivery of library services to distant users.
(Ed. Brophy, P.) (Ism.: Koltay Tibor)434

   

Örökzöld téma: az együttműködés
Co-operation in action. Collaborative initiatives in the world of information.
(Ed. Pilling, S., Kenna, S.) (Ism.: Koltay Tibor)

 

437

   

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

94–172* 

   

Könyvtár- és információtudomány

439

 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

443

 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

452

 

Munkafolyamatok és szolgáltatások

458

 

Tájékoztatási rendszerek

480

 

Vezetés, irányítás

484

 

Felhasználók és használat

488

 

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

495

 

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

497

 

Kapcsolódó területek

500

 

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek