50. évfolyam, 2004. 2. szám
Archívum
English

FUTALA Tibor (1929–2004)

 

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2004. 2. 356–357. p.)

Az OSZK, majd a Művelődési Minisztérium könyvtári osztályának munkatársa, nyugdíjazásakor az Országos Műszaki Könyvtár igazgatója, a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) c. szakfolyóirat főszerkesztője volt. Színes egyénisége, elmélyült tudása, széles körű műveltsége gazdag publikációs tevékenységében is megmutatkozott. Az elmúlt ötven év meghatározó könyvtáros személyiségei közé tartozott. (Fogarassy Miklós)
 

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek