50. évfolyam, 2004. 2. szám
Archívum
English

Szlovákiai különgyűjtemények

DANCS Szabolcs

 

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2004. 2. 413–422. p.)A Szlovákia területén egykoron föllelhető könyvtárak történetéről, többek között az első szlovákiai népkönyvtárról, a Matica slovenská könyvtáráról, a pozsonyi Szláv Intézet könyvtáról stb. készült összefoglalás, mely elsősorban e gyűjteményeknek a szlovák nemzetiségi mozgalmak idején betöltött szerepére hívja fel a figyelmet.
 

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek