46. évfolyam, 2000. 3. szám
Archívum
EnglishDeutsch

Módis László tervezete a használóképzésről. Adalékok a kérdés historiográfiájához

POGÁNY György

Az 1995-ben elfogadott NAT (Nemzeti Alaptanterv) a diákok 16. életévéig írja elő a könyvtári és számítástechnikai ismeretek oktatását. A használóképzés fontosságáról s a képzés folyamatába illesztéséről már 1958-ban készült egy tervezet, melyet a debreceni egyetemi könyvtár munkatársa, Módis László dolgozott ki. Módis javaslatának lényege az volt, hogy tervszerűen és intézményesen kell tanítani a könyv- és könyvtárhasználatot. A feladatot a képzőintézményekben és a tanárok közreműködésével kívánta megoldani. Ezt a ,,könyvtári szakképzés"-t nem azonosította a könyvtárosok szakképzésével, mert a könyvtárosok számára szerin te további speciális technikai ismeretek szükségesek. Elméletének vitatható pontja, hogy az általános képzést nem a könyvtárosok bevonásával tervezte, hanem önként vállalkozó tanárokra építette volna. A képzés mindhárom (alsó, közép és felsőfok) szintjére kiterjedően részletes tantervet állított össze, melyet a tanulmány rövidítve bemutat. Módis képzési szintenként heti egy órás, könyvtári gyakorlattal összekapcsolt foglalkozást javasolt. Bár a tervezet a nem valósult meg a színvonalas iskolai könyvtárak és a fogadókészség hiánya miatt, de hasznos tanulságokkal szolgál napjainkban is.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2001/04/19)