45. évfolyam, 1999. 3. szám
Archívum
English Deutsch

Talpmasszázs, befektetési alapok meg a Bánk bán
Nagy Attila - Molnár Márta

A könyvtárosegyesület olvasószolgálati szekciójának ülésén még 1994-ben elhatározták, hogy kétévente 14 nagykönyvtárban 1 hétig gyűjtik az olvasószolgálati kérdéseket, azzal a céllal, hogy nyomon követhessék az olvasói kérdések változásait. A közművelődési könyvtárak mellett az OSZK és a FSZEK is a vizsgált könyvtárak között volt. A kérdezők többek között vizsgálták a kérdések számának alakulását, a kérdések tematikus megoszlását, a kérdezők megoszlását foglalkozásuk szerint stb. Új vonása volt a vizsgálatnak, hogy az olvasókon kívül a könyvtáros kollégákat is megkérdezték, arról, hogy ők milyen változásokat érzékelnek a könyvtárhasználati szokásokban. A falusi, s a kisebb könyvtári gyűjtemények igénybevétele folyamatosan csökken, de a gazdag gyűjtemények igénybevétele folyamatosan nő. A feltett kérdések 75%-a az oktatásban résztvevőktől érkezik. Új elem a két éwel korábbi adatokhoz képest, az, hogy ugrásszerűen megnőtt a számítógépes adatbázisok használata. A fiatal olvasók szívesen használják önállóan az adatbázisokat, sőt olyannyira ragaszkodnak ezek használatához, hogy a tartalmilag (sokszor) többet vagy jó kiegészítést adó hagyományos forrásokat már nem is kívánják igénybe venni. A CD-ROM-ok kedveltsége is ugrásszerűen megnőtt. Ezzel párhuzamosan kialakult az a réteg is, amelyik a számítógép használatához igényli a könyvtáros segítségét. Több lett a türelmetlen, a könyvtárba csak fénymásolatért beugró, néha agresszív olvasó. Az oktatás által diktált igényeknek a könyvtárak anyagi forrásaik korlátozottsága miatt nem tudnak maradéktalanul megfelelni. A kérdések kibővültek a jogszabályok, törvények, befektetési alapok, tőzsdei információk utáni érdeklődéssel. Magas a telefonos kérdések száma, s a könyvtárközi kölcsönzések aránya is. Változatlanul népszerűek a direkt szórakoztató művek, miközben csökkent a színvonalas irodalom, különösen a kortárs szépirodalom iránti érdeklődés. A módosuló olvasószolgálati helyzetekben a könyvtárostól elvárható, hogy fokozott empátiával és folyamatosan karban tartott szakmai tudással álljon a használók elé.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/19)