43. évfolyam, 1997. 2. szám
Archívum


TARTALOM
 

Abstracts

Teljes cikk

Inhaltsangaben

Teljes cikk

SEBESTYÉN György: Édesapám, Sebestyén Géza...

Teljes cikk

KÉGLI Ferenc: Sebestyén Géza öröksége és a Magyar könyvészet retrospektív ciklusai 

Teljes cikk

RÁDY Ferenc: A könyvek központi katalógusának helyzete 

Teljes cikk

TÓSZEGI Zsuzsanna: A külföldi folyóiratok központi katalógusának helyzete a fejlesztési
elképzelések tükrében 

Teljes cikk

SIPOS Anna Magdolna - NAGY Miklós Mihály: „Guttacavat lapidem”, avagy miért nincs retrospektív magyar földrajzi bibliográfia, mikor lehetne? 

BARLAI Róbert - CSAPÓ Edit: Szervezetfejlesztés és stratégiai vezetés. A módszer 

Teljes cikk

BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta: Gazdálkodás humán erőforrásokkal, avagy hoz-e a fejlett technika fejlett emberi kapcsolatokat? 

Teljes cikk

ZALAINÉ KOVACS Éva: A humán erőforrások menedzsmentje, avagy a libákat nem változtathatod hattyúkká, de jobb libákká teheted őket 

 

VAJDA Erik: Megújul a könyvtári szabványosítás! 

Teljes cikk

KITEKINTÉS

TÓSZEGI Zsuzsanna: A katalógusfiókból a képernyőre - a francia könyvtári katalógusok
retrospektív feldolgozása 

BELBONOIT-AVICH, Pierre-Marie: Világítótornyok az éjszakában: információkeresés az Interneten.  (Töm.: Halasiné Wittinghoff Judit)

BERTRAND, Anne-Marie: Médiatárak (Töm.: Halasiné Wittinghoff Judit)

NAMY, Céline: Szempontok a szórakoztató CD-ROM-ok értékeléséhez  (Töm.: Halasiné Wittinghoff Judit)

     

Változatok multimédiára. Szemle (DION, Marie-Pierre, DUCHARME, Christian írása alapján készítette: M. Fülöp Géza)

     

Az Európai Felhasználói Szerzői Jogi Platform munkája (Töm. : Orbán Éva)

     

OPPENHEIM, Charles: Az elektronikus szerzői jogvédő rendszerekkel (ECM) kapcsolatos jogi problémák (Töm.: Orbán Éva)

     

CORNISH, Graham: Szerzői jog, dokumentumszolgáltatás és kiadás az elektronikus világban 
 (Töm.: Orbán Éva)

     

CD-ROM szemle

Design és iparművészeti adatbázis CD-ROM-on (Ism.: Dercsényi Edit)

A Vazul-ág - történelmi áttekintés CD-ROM-on (Ism.: Bánkeszi Lajosné)

Multimédiáról könyvtárosoknak (Ism.: Bánkeszi Lajosné)

KÖNYVSZEMLE 

Falusi olvasók Franciaországban
LADEFROUX, Raymande - PETIT, Michele - GARDIEN, ClaudeMichele:
Lecteuers en Campagne... (Ism.: M. Fülöp Géza)

          

Bemutatjuk a „Korszerű könyvtárak - korszerű módszerek. A könyvtári menedzsment füzetei” sorozat első két kötetét
SKALICZKI Judit: Stratégiai tervezés ALFÖLDINÉ DÁN Gabriella: Könyvtárfinanszírozás és -működés. Megoldás-e a nonprofit? (Ism.: Fazokas Eszter)

          

Tankönyv a fejlődő országok folyóiratosainak
SZILVÁSSY Judit: Basic serials management handbook (Ism.: Kovács Katalin)

          

VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEIBŐL 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 

Könyvtár- és információtudomány          
Könyvtár- és tájékoztatásügy          
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények          
Munkafolyamatok és szolgáltatások          
Tájékoztatási rendszerek          
Vezetés, irányítás          
Felhasználók és használat          
Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés          
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület          
Kapcsolódó területek

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek