42. évfolyam, 1996. 3. szám
Archívum


TARTALOM
 

Abstracts

386 Teljes cikk

Inhaltsangaben

388 Teljes cikk

BÉNYEI Miklós: A kurrens Magyar Nemzeti Bibliográfia ötven éve

391

Teljes cikk

KOKAS Károly: Gondolatok a könyvtári-informatikai szakképzés megújításáról 

403

Teljes cikk

HARASZTI Pálné: A „magyar Törvénygyár” 1990-1994 között. Az országgyűlési képviselők informálódási szokásai

414

Teljes cikk

KOMÁROMI Sándor:  Műfordítások analitikus feltárása az országos Idegennyelvű Könyvtárban 

427

Teljes cikk

SUPPNÉ TARNAY Görgyi: Gyermekkönyvtárak szakemberellátottsága Magyarországon az 1990-es évek közepén

430

 

MAJTÉNYINÉ Túri Katalin: A fejlődés útja Csongrád megyében 

439

 

KITEKINTÉS 

VIRÁGOS Márta: Francia egyetemi könyvtárak a felsőoktatás fejlesztésében   

443

KISS Jenő: Centenárium és csúcstalálkozó. Százéves a New York Public Library

458

KOVÁCS (D.) Katalin - Vályi Gábor - FOGARASSY Miklós: Partnerek párbeszéde. Beszámoló a Dialogue of Easf European Partners című konferenciáról. (1995. november 6-8, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár)

462

KOLTAY Tibor: Az online adatbázisoktól az Internetig. Szubjektív szemle az Online '95 konferencia anyagaiból

466

TRANIELLO, Paolo (Töm.: Orbán Éva): A könyvtári törvénykezés reformja Közép-Európában: igények és elvárások.
A nyugat-európai könyvtári törvénykezés áttekintése 

469

Kérdőív a vezetési stílusokról  (Ford.: Mikulás Gábor)

475

KÖNYVSZEMLE 

Százhuszonöt év a törvényhozás és nem csak a törvényhozás szolgálatában
JÓNÁS Károly - VEREDY Katalin:
Az Országgyűlési Könyvtár története 1870-1995  (Ism.: Futala Tibor)

     479

     

Kulturális örökség és információs társadalom
RÓZSA György: Kulturális örökség és információs társadalom  (Ism.: M. Fülöp Géza)

482

A könyvtárak fő erőssége a munkatársaiban rejlik
Stratégiai tervezés, marketing, TQM (Ism.: RÓZSA György)

484

Minőség és teljesítmény
Quality issues in the library and information services... (Ism.: M. Fülöp Géza)

485

VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEIBŐL 

487

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 

Könyvtár- és információtudomány 493     
Könyvtár- és tájékoztatásügy 495     
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények 512     
Munkafolyamatok és szolgáltatások518      
Tájékoztatási rendszerek 540     
Vezetés, irányítás 545     
Felhasználók és használat 558     
Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés562      
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület 562     
Kapcsolódó területek

565

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek