A zenei tájékoztatási eszközök tipológiája

Kategória: 1997/ 4

A zenei szakirodalmi tájékoztatás tárgya a zenei információ. Ismerve az információ meghatározása körüli nehézségeket, mellőzzük a zenei információ még oly vázlatos definícióját is. Csupán annyit szükséges megállapítani, hogy amikor “zenei információ”-ról beszélünk, könyvtári szempontból egy gazdag, sokjelentésű, összetett jelenségre kell gondolnunk. A zenei információ a könyvtárban megjelenhet egy művészeti ág sajátos grafikai jelrendszerrel rögzített alkotásaként nyomtatott (vagy kéziratos) zeneműként. Ugyanaz a műalkotás előfordulhat más hordozón, a vizuális helyett az auditív érzékelés számára felfoghatóan valamilyen hangrögzítés alakjában is. És van a zenei információnak egy harmadik formában materializálódott típusa: az előbbi kettőt kommentáló, értékelő, azokról hírt adó, az információ hordozóját tekintve (többnyire) “hagyományos”-nak mondható dokumentumon hozzáférheti szak- és publicisztikai irodalom.

(tovább…)

Címkék: ,

Brit-magyar szeminárium a zenei könyvtárosok képzési lehetőségeiről

Kategória: 2010/ 7

A rendszerváltozás óta társadalmunk folyamatos és intenzív változásban van. A könyvtárügyben is szembesülhetünk ezzel a jelenséggel. A könyvtárügy változásának jogi keretét az 1997. évi CXL. törvény teremtette meg. Ez bevezette a nyilvános könyvtár kategóriát, felvázolta a könyvtári ellátás hazai rendszerét, meghatározta a rendszer működtetésében feladattal bíró állam és a fenntartóként működő szereplők (pl. önkormányzat) feladatkörét, a nyilvános könyvtárak alapfeladatát és szabályozta a könyvtárhasználókat érintő egyes kérdéseket is. A jogi keretek változását jelenti a kötelespéldány-törvény megváltozása, de a szerzői jogi kérdések folyamatos változását közvetítő jogi szabályozás megújulása is. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék