Tartalom

Kategória: 2010/ 7

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Mezey László Miklós: Kárpát-medencei “önösszeszedés” 3-8
Bartos Éva: Tanévzáró a határon túli könyvtáros továbbképzésben 9-14

MŰHELYKÉRDÉSEK
Barki Katalin – Kovács Katalin – Simonné Hittaller Rita: Nagy KUL-TÚRA avagy KUL-Túra Élmény 15-22
Molekné Kőrösi Beatrix: Mozgókönyvtári ellátás a kazincbarcikai kistérségben 23-28

KONFERENCIÁK
Fehér Miklós: Brit-magyar szeminárium a zenei könyvtárosok képzési lehetőségeiről 29-38

HISTÓRIA
Plihál Katalin: Egy el nem készült katalógus igaz története 39-42

PERSZONÁLIA
Koósné Török Erzsébet: Walleshausen Gyula (1923-2010) 43-44
Sebestyén György: Voit Krisztina (1940-2010) 45-48
Móró Mária Anna (1944-2010) 48-51

KÖNYV
László Gézáné: Paradigmaváltás a könyvtárak helyismereti munkájában?! 52-58
Vasbányai Ferenc: Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése jubileuma 59-61
Vass Johanna: Communicare necesse est… 62-64

Kárpát-medencei “önösszeszedés”

Kategória: 2010/ 7

Nehezen vitatható igény, hogy a trianoni békediktátum kilencvenedik és a kelet-közép-európai rendszerváltozások két évtizedes évfordulóján éppen ideje, hogy felelősen fölmérjük a Kárpát-medencében élő magyarság helyzetét. Természetes a számvetés igénye abból a szempontból is, hogy a megújuló magyar nemzetpolitika kezdetén, illetve jó néhány éves uniós tagság tapasztalataival a hátunk mögött célszerű módszeresen számba venni a határon túli magyarság életviszonyainak meghatározó sajátosságait, a karakteres szociológiai és kulturális tényezőket. Ama sajátosságokat, amelyek kirajzolják a hét országban élő nemzetrészek egyedi jellemzőit, amelyek egyrészt megkülönböztetik őket a többségi nemzetektől, másrészt az anyaországi magyarságtól. Az áttekintés, a fölmérés jogos igénye fogalmazódott meg a Kárpát-medencében élő, dolgozó magyar könyvtárosok XI. konferenciáján, amelynek ezúttal is a vendégszerető Csongrád város adott helyet, éspedig május és június fordulóján. Az immár tekintélyes hagyománnyal bíró konferencián a burgenlandiakon kívül, illetve a hazaiak mellett valamennyi utódállam magyar könyvtárossága képviseltette magát. (tovább…)

Címkék:

Tanévzáró a határon túli könyvtáros továbbképzésben

Kategória: 2010/ 7

Előzmények

Szakmai közvéleményünket időről időre örömmel tájékoztatjuk arról a tevékenységről, amit a határon túli könyvtárakkal kapcsolatos együttműködésben a Könyvtári Intézetnek sikerül megvalósítania. A folyamatos előrehaladás érzékeltetése céljából szükséges röviden az előzményeket áttekintenünk, de természetesen csak a közelmúlt eseményeit, főként az új, hosszú távú együttműködési koncepció megszületésének időszakáig szeretnénk visszanyúlni.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007 júliusában elfogadta koncepciónkat a határon túli magyar könyvtárak fejlesztésére. A koncepció nyomán tudatosan és tervszerűen kialakított mederben tudjuk tartani, a rendelkezésre álló anyagi erők koncentrálásával pedig hatékonyabban tudjuk szervezni a korábban szerteágazó, áttekinthetetlen és gyakorta esetleges tevékenységet. A koncepció a kulcsterületek meghatározása után átfogó cselekvési és finanszírozási tervet, valamint a közreműködők közötti feladatmegosztást is rögzít. (tovább…)

Címkék:

Nagy KUL-TÚRA avagy KUL-Túra Élmény

Kategória: 2010/ 7

Pályázati előzmények

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2008-ban meghirdetett Reneszánsz Túrák sikerét értékelve, 2009-ben folytatta a diákcsoportok országos utaztatási programját, kibővítve a könyvtárakkal, a levéltárakkal, azaz a teljes közgyűjteményi körrel. A Magyar Turizmus Zrt. ezt az évet a “Kulturális Turizmus Évének” nyilvánította, amelyhez kapcsolódva az Oktatási és Kulturális Minisztérium Nagy KUL-TÚRA címmel pályázatot jelentetett meg. A 2009. március 6-án megjelent OKM-felhívás olyan projektet hirdetett meg, amelynek célja, hogy “a diákok informális keretek között, élményszerű programok segítségével ismerkedjenek meg a közgyűjteményekben őrzött tudásanyaggal” (http://www.okm.gov.hu/kultura/archivum/2009-evi-nagy-kul-tura). (tovább…)

Címkék:

Brit-magyar szeminárium a zenei könyvtárosok képzési lehetőségeiről

Kategória: 2010/ 7

A rendszerváltozás óta társadalmunk folyamatos és intenzív változásban van. A könyvtárügyben is szembesülhetünk ezzel a jelenséggel. A könyvtárügy változásának jogi keretét az 1997. évi CXL. törvény teremtette meg. Ez bevezette a nyilvános könyvtár kategóriát, felvázolta a könyvtári ellátás hazai rendszerét, meghatározta a rendszer működtetésében feladattal bíró állam és a fenntartóként működő szereplők (pl. önkormányzat) feladatkörét, a nyilvános könyvtárak alapfeladatát és szabályozta a könyvtárhasználókat érintő egyes kérdéseket is. A jogi keretek változását jelenti a kötelespéldány-törvény megváltozása, de a szerzői jogi kérdések folyamatos változását közvetítő jogi szabályozás megújulása is. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék