A költő és a város. Petőfi Sándor Kunszentmiklóson

Kategória: 2012/11

Lehet még Petőfiről újat írni? Íme, egész kötetnyit. Informatívat, élményszerűt, amely megállja a helyét akár a szakirodalom vitrinében, akár a kistáskában” – olvashatók a kötet hátsó borítóján Ábrahám Erika ajánló sorai, melyek találóan foglalják össze a mű lényegét és valamennyi erényét. (Reméljük, tisztelt olvasónk nem itt szembesül először a szerző nevével, akit hol tanárnak, hol könyvtárosnak vagy helytörténésznek titulálnak, amit tehetnek is, hiszen száznál jóval több publikációja mindezen tevékenységei során keletkezett.) (tovább…)

Címkék: ,

Idegen nyelvű Petőfi-kötetek és versek Kiskőrösön

Kategória: 2012/ 5

A gyűjteményről

Petőfi Sándor szülővárosának közkönyvtárában kiemelt fontosságú feladat a költő munkáinak gyűjtése, ideértve az idegen nyelvű Petőfi-köteteket is. Mára a könyvtár jelentős, közel 180 darabból álló idegen nyelvű Petőfi-gyűjteménnyel rendelkezik. A kötetek egy része helyben használható formában áll a könyvtárlátogatók rendelkezésére. A gyűjtemény néhány darabja a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tárlóiban tekinthető meg, letéti állományként a múzeum látogatóinak örömére.
A gyűjtemény gyarapítása gyakran ütközik nehézségekbe, hiszen nincs módunk köteles példányként kapni az újonnan megjelenő kötetekből. (A különgyűjtemény gyarapításához ezért örömmel fogadunk el segítséget. A gyűjtőkörbe illő, de hiányzó köteteket ajándékként köszönettel vesszük.)
A különgyűjtemény gyűjtőkörébe tartoznak az idegen nyelvű önálló Petőfi-kötetek, az idegen nyelvű antológiák, amelyek tartalmaznak Petőfi-verseket is. Gyűjtjük az idegen nyelvű ismeretközlő és tudományos műveket, amelyek Petőfi Sándor életét, munkáit dolgozzák fel, vagy bővebben érintik azt. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék